Grodzisk Mazowiecki,  Mazowieckie,  Powiat grodziski

POIG.08.02.00-14-171/14-04 Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B

POIG.08.02.00-14-171/14-04 Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-171/14-04

Tytuł projektu: Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 67800

Wydatki kwalifikowalne: 67200

Dofinansowanie: 47040

Dofinansowanie UE: 39984

Nazwa beneficjenta: Fakturomania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5291802680

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-052/13-03 Automatyzacja procesów biznesowych w formie Forum Rachunkowości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-052/13-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w formie Forum Rachunkowości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 972900

Wydatki kwalifikowalne: 972900

Dofinansowanie: 681030

Dofinansowanie UE: 578875.5

Nazwa beneficjenta: Forum Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252236638

Kod pocztowy: 03-310

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-14-111/12-06 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy członkami międzynarodowej grupy econet

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-111/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy członkami międzynarodowej grupy econet

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1355000

Wydatki kwalifikowalne: 1355000

Dofinansowanie: 676500

Dofinansowanie UE: 575025

Nazwa beneficjenta: econet OpenFunding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1181905939

Kod pocztowy: 02-306

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-14-126/13-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie badań klinicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-126/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie badań klinicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1000800

Wydatki kwalifikowalne: 1000800

Dofinansowanie: 700560

Dofinansowanie UE: 595476

Nazwa beneficjenta: MEDIXEE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242765938

Kod pocztowy: 02-013

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015polityka innowacyjna, zarządzanie procesami logistycznymi, jacek rutkowski, sposob wygladzania drogich kamieni, sytuacja w polsce, polska za 50 lat mapa, jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego, ciećwierz, odwołanie od decyzji pzu leczenie szpitalne, oh my hair katowice, komurki, podanie o praktyki zawodowe wzór, rozwój inteligencji, poczta usos, najlepsza komedia, pieniądz i bankowość sprawdzian, paweł witczak, studia podyplomowe kraków uek, dotacje na zatrudnienie pracownika 2019, karolina sołtyk instagram, urlop rodzicielski 2020…