Mazowieckie,  Powiat płocki,  Staroźreby

POIG.08.02.00-14-168/12-04 Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego działalność handlową w branży maszyn rolniczych.

POIG.08.02.00-14-168/12-04 Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego działalność handlową w branży maszyn rolniczych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-168/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego działalność handlową w branży maszyn rolniczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Staroźreby

Wartość ogółem: 484830

Wydatki kwalifikowalne: 484830

Dofinansowanie: 242985.5

Dofinansowanie UE: 206537.67

Nazwa beneficjenta: Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa

NIP beneficjenta: 7741687413

Kod pocztowy: 09-440

Miejscowość: Staroźreby

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-115/11-03 Wdrożenie systemu klasy B2B wspomagającego procesy zaopatrzenia. zbytu i serwisu towarów w firmie Vershold Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-115/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B wspomagającego procesy zaopatrzenia. zbytu i serwisu towarów w firmie Vershold Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 862417

Wydatki kwalifikowalne: 862417

Dofinansowanie: 349301.8

Dofinansowanie UE: 296906.53

Nazwa beneficjenta: Vershold sp. z o.o. s.k.a.

NIP beneficjenta: 7010209892

Kod pocztowy: 02-220

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-14-141/09-03 Stworzenie systemu informatycznego do automatycznej wymiany informacji pomiędzy Fotka.pl Sp. z o.o. a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-141/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie systemu informatycznego do automatycznej wymiany informacji pomiędzy Fotka.pl Sp. z o.o. a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1341719

Wydatki kwalifikowalne: 1341719

Dofinansowanie: 791461.15

Dofinansowanie UE: 672741.97

Nazwa beneficjenta: Fotka.pl Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132579612

Kod pocztowy: 03-717

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/19/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.02.00-14-075/14-04 Stworzenie internetowej platformy B2B do wymiany danych w procesach biznesowych pomiedzy Team Services a jej Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-075/14-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy B2B do wymiany danych w procesach biznesowych pomiedzy Team Services a jej Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 705000

Wydatki kwalifikowalne: 705000

Dofinansowanie: 493500

Dofinansowanie UE: 419475

Nazwa beneficjenta: Team Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6342807192

Kod pocztowy: 00-549

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-06-045/12-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-045/12-00

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy

Wartość ogółem: 504930

Wydatki kwalifikowalne: 504930

Dofinansowanie: 345626

Dofinansowanie UE: 293782.1

Nazwa beneficjenta: Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno – Handlowy

NIP beneficjenta: 7160003040

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Klikawa Leśna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013


POIG.08.02.00-14-015/13-01 Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego systemu typu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-015/13-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego systemu typu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 136430

Wydatki kwalifikowalne: 136430

Dofinansowanie: 95501

Dofinansowanie UE: 81175.85

Nazwa beneficjenta: CENTRUM MEDYCZNE MEDICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5213251409

Kod pocztowy: 02-507

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-14-081/10-02 Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-081/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1866722

Wydatki kwalifikowalne: 1530100

Dofinansowanie: 765050

Dofinansowanie UE: 650292.5

Nazwa beneficjenta: SoftProdukt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5220003807

Kod pocztowy: 00-775

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/1/2013


POIG.08.02.00-14-141/11-03 Wdrożenie systemu dotyczącego automatyzacji m.in. procesów zarządzania produkcją i dostawami pomiędzy AMCO i jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-141/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu dotyczącego automatyzacji m.in. procesów zarządzania produkcją i dostawami pomiędzy AMCO i jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Radzymin

Wartość ogółem: 1336716.5

Wydatki kwalifikowalne: 1321706.5

Dofinansowanie: 659148.75

Dofinansowanie UE: 560276.44

Nazwa beneficjenta: AMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5262197070

Kod pocztowy: 05-250

Miejscowość: Dybów Kolonia

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012wyższa szkoła w brzegu, ey challenger, ambasada polski w rumunii, certyfikat kompetencji zawodowych zadania problemowe, europejski rzecznik praw obywatelskich, zakończenie listu niemiecki, wysokość pokoju, maria 5, wyższa szkoła europejska im ks józefa tischnera w krakowie, jospeh conrad, strona ministerstwa finansów, marcin osman wiek, kakol, bhp agh podyplomowe, kurs sushi master, eds spektroskopia, jak zrobić masło w maselnicy, zarabianie na paragonach, zmień jpg na pdf, bogusław leszczyński…