Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-167/13-06 Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów. współpracy projektowej i realizacji umów. wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi

POIG.08.02.00-14-167/13-06 Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów. współpracy projektowej i realizacji umów. wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-167/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów. współpracy projektowej i realizacji umów. wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1688500

Wydatki kwalifikowalne: 1688500

Dofinansowanie: 842500

Dofinansowanie UE: 716125

Nazwa beneficjenta: Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010002547

Kod pocztowy: 00-764

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-163/13-03 Automatyzacja procesów biznesowych spółki Amernet i Partnerów w oparciu o innowacyjne rozwiązania informatyczne systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-163/13-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych spółki Amernet i Partnerów w oparciu o innowacyjne rozwiązania informatyczne systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1049660

Wydatki kwalifikowalne: 1025660

Dofinansowanie: 717962

Dofinansowanie UE: 610267.7

Nazwa beneficjenta: „AMERNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213301231

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-140/14-05 Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS służącej do tworzenia i zarządzania prototypami. opartą o aplikacje webowe oraz mobilne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-140/14-05

Tytuł projektu: Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS służącej do tworzenia i zarządzania prototypami. opartą o aplikacje webowe oraz mobilne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1168800

Wydatki kwalifikowalne: 1168800

Dofinansowanie: 818160

Dofinansowanie UE: 695436

Nazwa beneficjenta: UNIT 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213654395

Kod pocztowy: 02-765

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-130/10-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego procesy w zakresie elektronicznej wymiany danych w ramach outsourcingu procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-130/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego procesy w zakresie elektronicznej wymiany danych w ramach outsourcingu procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 314430

Wydatki kwalifikowalne: 314430

Dofinansowanie: 127117.8

Dofinansowanie UE: 108050.13

Nazwa beneficjenta: Kancelaria Podatkowa Renata Smoleń

NIP beneficjenta: 5341218145

Kod pocztowy: 04-305

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012umcs usos, travel, układ kostny człowieka prezentacja, krótka pozycja walutowa, druk zus, duże firmy szczecin, kult przedmiotów, ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, grzegorz duda syn, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym wzór, wesolych swiat, barbara zięba, ludność krakowa, kamuflaż film, domański, ckf umcs…