Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-166/14-02 Wdrożenie systemu komunikacji B2B dla Wydawnictwa Akademickiego Dialog i jego zagranicznych i polskich partnerów biznesowych.

POIG.08.02.00-14-166/14-02 Wdrożenie systemu komunikacji B2B dla Wydawnictwa Akademickiego Dialog i jego zagranicznych i polskich partnerów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-166/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu komunikacji B2B dla Wydawnictwa Akademickiego Dialog i jego zagranicznych i polskich partnerów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 499800

Wydatki kwalifikowalne: 499800

Dofinansowanie: 349860

Dofinansowanie UE: 297381

Nazwa beneficjenta: Wydawnictwo Akademickie „DIALOG” Anna Parzymies Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1182107588

Kod pocztowy: 00-112

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/14/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-203/13-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS. integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw. wspomagające działalność biznesową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-203/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS. integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw. wspomagające działalność biznesową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2531200

Wydatki kwalifikowalne: 2531200

Dofinansowanie: 1772800

Dofinansowanie UE: 1506880

Nazwa beneficjenta: SOFTHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772251886

Kod pocztowy: 31-553

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-14-065/13-01 Innowacyjna platforma B2B jako narzędzie wsparcia procesów w obrocie nieruchomościami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-065/13-01

Tytuł projektu: Innowacyjna platforma B2B jako narzędzie wsparcia procesów w obrocie nieruchomościami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 939500

Wydatki kwalifikowalne: 939500

Dofinansowanie: 483925

Dofinansowanie UE: 411336.25

Nazwa beneficjenta: „Ewa-Brzezińska.pl” Ewa Brzezińska

NIP beneficjenta: 8241237475

Kod pocztowy: 04-008

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/24/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-12-031/12-03 Wzrost konkurencyjności firmy Arcom poprzez automatyzację procesów biznesowych na bazie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-031/12-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Arcom poprzez automatyzację procesów biznesowych na bazie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Rzezawa

Wartość ogółem: 355300

Wydatki kwalifikowalne: 355300

Dofinansowanie: 205605

Dofinansowanie UE: 174764.25

Nazwa beneficjenta: Arcom Spółka Jawna Artur Wilk. Robert Zięba

NIP beneficjenta: 8681014503

Kod pocztowy: 32-765

Miejscowość: Rzezawa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


POIG.08.02.00-14-145/09-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany informacji elektronicznej B2B SX-EDI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-145/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany informacji elektronicznej B2B SX-EDI

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 643200

Wydatki kwalifikowalne: 643200

Dofinansowanie: 381480

Dofinansowanie UE: 324258

Nazwa beneficjenta: SOFTES DATA S.A.

NIP beneficjenta: 9512202444

Kod pocztowy: 02-822

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010mapa punktów spustowych, kamuflaż film, mój gov.pl, flagi europy po polsku, umcs kampus, odchylenia od prawa lamberta beera, krajobraz zdewastowany, usos web umcs, zjawisko uznane za zapowiedź czegoś, skrupulatny sjp, znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, oia lublin, zs nr 3 krasnik, w trakcie wakacji pracujesz w anglii na obozie językowym dla dzieci i jestes odpowiedzialny, specyficznie, adres zamieszkania a urząd skarbowy, wyszukaj pionowo ćwiczenia, gotech gorzów, promotor zdrowia…