Kamionka,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

POIG.08.02.00-14-162/13-03 Wdrożenie systemów informatycznych B2B i SaaS w celu automatyzacji wymiany danych i dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej dodatkowej usługi.

POIG.08.02.00-14-162/13-03 Wdrożenie systemów informatycznych B2B i SaaS w celu automatyzacji wymiany danych i dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej dodatkowej usługi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-162/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemów informatycznych B2B i SaaS w celu automatyzacji wymiany danych i dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej dodatkowej usługi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3109907.4

Wydatki kwalifikowalne: 2528380

Dofinansowanie: 1264190

Dofinansowanie UE: 1074561.5

Nazwa beneficjenta: Marketing Design Dorota Całka

NIP beneficjenta: 5271327425

Kod pocztowy: 05-502

Miejscowość: Kamionka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-14-073/11-00 Wdrożenie systemu integrującego procesy obsługi zamówień i magazynowe Wnioskodawcy i Partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-073/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu integrującego procesy obsługi zamówień i magazynowe Wnioskodawcy i Partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 660000

Wydatki kwalifikowalne: 660000

Dofinansowanie: 330000

Dofinansowanie UE: 280500

Nazwa beneficjenta: METRO PIOTR KUŚMIERKIEWICZ

NIP beneficjenta: 5251889640

Kod pocztowy: 01-555

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.02.00-14-126/09-03 Wdrożenie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany danych i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-126/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany danych i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 323621.52

Wydatki kwalifikowalne: 270057

Dofinansowanie: 135028.5

Dofinansowanie UE: 114774.22

Nazwa beneficjenta: WXCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222870365

Kod pocztowy: 03-976

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.02.00-10-069/12-02 Automatyzacja procesów biznesowych w firmie Nowa Szkoła poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-069/12-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w firmie Nowa Szkoła poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 556250

Wydatki kwalifikowalne: 556250

Dofinansowanie: 333750

Dofinansowanie UE: 283687.5

Nazwa beneficjenta: „Nowa Szkoła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7250013378

Kod pocztowy: 90-248

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-12-153/12-05 System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-153/12-05

Tytuł projektu: System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 130800

Wydatki kwalifikowalne: 130800

Dofinansowanie: 89160

Dofinansowanie UE: 75786

Nazwa beneficjenta: MIRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793066183

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-14-125/14-03 Wdrożenie systemu automatyzującego procesy B2B 2forU z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-125/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego procesy B2B 2forU z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Lesznowola

Wartość ogółem: 909000

Wydatki kwalifikowalne: 909000

Dofinansowanie: 636300

Dofinansowanie UE: 540855

Nazwa beneficjenta: 2forU Magdalena Witkowska

NIP beneficjenta: 5841407949

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Nowa Wola

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/27/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015mapy archeologiczne, wajnert opinie, kary pieniężne dla pracownika, udt kraków, zbiór wojskowych przepisów dyscyplinarnych pdf, akademia łazarskiego, jak prawidłowo piłować paznokcie, znaki niedrukowalne word, wszystko o transformacji i nowej erze, budowa komórki mięśniowej, nowe ograniczenia od 31 marca, ubezpieczenia nnw online, status definicja, doing, godziny pracy grudzien 2019, szczęśliwego nowego roku, wyjaśnij dlaczego receptory bólu zlokalizowane w skórze mają dla organizmu znaczenie ochronne…