Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-160/11-01 Wdrożenie platformy B2B pomiędzy współpracującymi podmiotami Bonus Systems Polska S.A. a Media Markt Sp. z o.o.. Card System Sp. z o.o.. Smart Gaming Group Limited

POIG.08.02.00-14-160/11-01 Wdrożenie platformy B2B pomiędzy współpracującymi podmiotami Bonus Systems Polska S.A. a Media Markt Sp. z o.o.. Card System Sp. z o.o.. Smart Gaming Group Limited

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-160/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B pomiędzy współpracującymi podmiotami Bonus Systems Polska S.A. a Media Markt Sp. z o.o.. Card System Sp. z o.o.. Smart Gaming Group Limited

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1484429.35

Wydatki kwalifikowalne: 1229391.35

Dofinansowanie: 613885.32

Dofinansowanie UE: 521802.52

Nazwa beneficjenta: Bonus Systems Polska S.A

NIP beneficjenta: 5222655307

Kod pocztowy: 03-821

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-14-079/11-06 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KALMAR i partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-079/11-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KALMAR i partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 52434.28

Wydatki kwalifikowalne: 52434.28

Dofinansowanie: 26217.14

Dofinansowanie UE: 22284.57

Nazwa beneficjenta: „Kalmar” Robert Kreczmański

NIP beneficjenta: 5210400949

Kod pocztowy: 00-716

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/6/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013urlop ojcowski ile procent, ustawa o stanie epidemii, microsoft office 2010, filmy historyczne 2010, znak równoległości, tymczasowo, obraz polskiego społeczeństwa, non, pad rzeka mapa, sygnatura pisma, kryteriom, wzory chemiczne cke, koncepcje struktury społecznej, serwis społecznościowy nasza klasa…