Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-158/11-02 System klasy B2B jako narzędzie zwiększenia efektywności procesów biznesowych w firmie Ridan Sp. z o.o.

POIG.08.02.00-14-158/11-02 System klasy B2B jako narzędzie zwiększenia efektywności procesów biznesowych w firmie Ridan Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-158/11-02

Tytuł projektu: System klasy B2B jako narzędzie zwiększenia efektywności procesów biznesowych w firmie Ridan Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 286900

Wydatki kwalifikowalne: 286900

Dofinansowanie: 143850

Dofinansowanie UE: 122272.5

Nazwa beneficjenta: Ridan Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252489351

Kod pocztowy: 00-215

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/20/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


POIG.08.02.00-14-015/13-01 Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego systemu typu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-015/13-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego systemu typu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 136430

Wydatki kwalifikowalne: 136430

Dofinansowanie: 95501

Dofinansowanie UE: 81175.85

Nazwa beneficjenta: CENTRUM MEDYCZNE MEDICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5213251409

Kod pocztowy: 02-507

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-14-095/12-05 Automatyzacja procesów zachodzących w relacji z Partnerami Projektowymi oraz Odbiorcami w realizacji projektów dotyczących pozycjonowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-095/12-05

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów zachodzących w relacji z Partnerami Projektowymi oraz Odbiorcami w realizacji projektów dotyczących pozycjonowania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 668800

Wydatki kwalifikowalne: 668800

Dofinansowanie: 334855

Dofinansowanie UE: 284626.75

Nazwa beneficjenta: Mestengo sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8133678834

Kod pocztowy: 35-118

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-14-119/12-02 Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 709085

Wydatki kwalifikowalne: 709085

Dofinansowanie: 281909

Dofinansowanie UE: 239622.65

Nazwa beneficjenta: CAM MEDIA S.A.

NIP beneficjenta: 5252287848

Kod pocztowy: 00-349

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-14-138/12-00 Wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi firmy CEZAR i jej partnerów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-138/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi firmy CEZAR i jej partnerów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 287100

Wydatki kwalifikowalne: 270300

Dofinansowanie: 135185

Dofinansowanie UE: 114907.25

Nazwa beneficjenta: Cezar Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5291656095

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014agencje ochrony bydgoszcz, liceum plastyczne lublin, xxx., ekoinstal holding, oddelegowanie pracownika wzór, jak napisać reklamację wzór, rozporządzenie o ochronie danych osobowych rodo, fotorelacja, iwano frankowsk, karta pracy pracownika, medal za długoletnią służbę gratyfikacja finansowa, konkurencja rynkowa, liczba 1/pierwiastek 3 stopnia z 729, lepkosc…