Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.08.02.00-14-155/13-02 Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą. a jej partnerami handlowymi

POIG.08.02.00-14-155/13-02 Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą. a jej partnerami handlowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-155/13-02

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą. a jej partnerami handlowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 3635000

Wydatki kwalifikowalne: 3635000

Dofinansowanie: 1817500

Dofinansowanie UE: 1544875

Nazwa beneficjenta: ALGO POLAND Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9481142941

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/24/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-14-139/13-01 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy zarządzania pracownikami. ofertowania. składania zamówień i rozliczania projektów i fakturowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-139/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy zarządzania pracownikami. ofertowania. składania zamówień i rozliczania projektów i fakturowania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 468200

Wydatki kwalifikowalne: 468200

Dofinansowanie: 327740

Dofinansowanie UE: 278579

Nazwa beneficjenta: NEXIO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252365494

Kod pocztowy: 02-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-14-138/14-00 Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania. zamawiania. produkcji. fakturowania i rozliczania systemów kominowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-138/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów ofertowania. zamawiania. produkcji. fakturowania i rozliczania systemów kominowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Ciechanów – miasto

Wartość ogółem: 367300

Wydatki kwalifikowalne: 357300

Dofinansowanie: 178650

Dofinansowanie UE: 151852.5

Nazwa beneficjenta: JAWAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5661833509

Kod pocztowy: 06-400

Miejscowość: Ciechanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/28/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-14-128/11-00 Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-128/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Maciejowice

Wartość ogółem: 160000

Wydatki kwalifikowalne: 160000

Dofinansowanie: 80000

Dofinansowanie UE: 68000

Nazwa beneficjenta: HANAROL Artur Potas

NIP beneficjenta: 7161172112

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/25/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013aleksander mogilnicki, kon w tytule serialu j. batorego, różnorodność bezkręgowców sprawdzian, sprzężenie zwrotne, praca licencjacka umcs wydział ekonomiczny, przedmioty użytkownika, belgia skrót, promensa, python podstawy, dobro chronione prawem, nakiełkowanie, nozologia, dwoch typow, zmiana rządu 2017, ustawa o wynalazczości, podziału, walidacja metod analitycznych…