Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-152/14-03 Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego B2B usprawniającego i automatyzującego procesy biznesowe w kancelarii DBJ Daniłowicz Jurcewicz Biedecki Sp. k.

POIG.08.02.00-14-152/14-03 Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego B2B usprawniającego i automatyzującego procesy biznesowe w kancelarii DBJ Daniłowicz Jurcewicz Biedecki Sp. k.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-152/14-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego B2B usprawniającego i automatyzującego procesy biznesowe w kancelarii DBJ Daniłowicz Jurcewicz Biedecki Sp. k.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 549327.2

Wydatki kwalifikowalne: 549327.2

Dofinansowanie: 384529.04

Dofinansowanie UE: 326849.68

Nazwa beneficjenta: DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 5272708477

Kod pocztowy: 00-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-10-141/13-01 Wdrożenie systemu B2B realizującego zdalne badania eyetrackingowe czasu rzeczywistego: RRER (Realtime Remote Eyetracking Research)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-141/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B realizującego zdalne badania eyetrackingowe czasu rzeczywistego: RRER (Realtime Remote Eyetracking Research)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 356250

Wydatki kwalifikowalne: 356250

Dofinansowanie: 249375

Dofinansowanie UE: 211968.75

Nazwa beneficjenta: BinarlabSp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7292675316

Kod pocztowy: 93-510

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-14-109/13-03 Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe we współpracy z serwisami aukcyjnymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-109/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe we współpracy z serwisami aukcyjnymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 819807

Wydatki kwalifikowalne: 819807

Dofinansowanie: 573864.9

Dofinansowanie UE: 487785.16

Nazwa beneficjenta: Auto Fus T. Fus Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 1132647199

Kod pocztowy: 04-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015kodeks karny 233, w trójkąt o bokach a=16 b=13 c=9 wpisano okrąg, konstytucja 1997, szkolenie atpl, logo moviestarplanet, prowo tekst, biblioteka internetowa libra, umowy nazwane i nienazwane, podatek od dywidendy 2019 osoba fizyczna, język migowy podręcznik, księgowość od podstaw, mięsień jarzmowy większy, instytut mechanizacji budownictwa i górnictwa skalnego, koronawirus objaw, chemia toruń, postacie literackie przykłady, dawny portfel krzyżówka, matura fizyka 2018 odpowiedzi, lo zwoleń…