Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-152/09-06 Platforma do wymiany informacji o produktach mobilnych.

POIG.08.02.00-14-152/09-06 Platforma do wymiany informacji o produktach mobilnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-152/09-06

Tytuł projektu: Platforma do wymiany informacji o produktach mobilnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 836700

Wydatki kwalifikowalne: 836700

Dofinansowanie: 418350

Dofinansowanie UE: 355597.5

Nazwa beneficjenta: FUN and MOBILE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512182486

Kod pocztowy: 02-791

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/26/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.02.00-14-064/12-04 Wdrożenie w Spółce Zakupy.com S.A. oprogramowania typu business to business – Platforma B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-064/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie w Spółce Zakupy.com S.A. oprogramowania typu business to business – Platforma B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 827700

Wydatki kwalifikowalne: 827700

Dofinansowanie: 414795

Dofinansowanie UE: 352575.75

Nazwa beneficjenta: B2BPartner S.A.

NIP beneficjenta: 5242605867

Kod pocztowy: 01-192

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014środek, na rysunkach pomocniczych podano długości boków prostokątów jednakowym kolorem, maria kiszczak, b1 angielski, tomasz transport, gry podobne do msp, asystent rodziny szkolenie bezpłatne, rodziny się nie wybiera 2011, ile w europie jest państw, last mimute, progresja podatkowa, wolińska umcs, kiedy otwarcie silowni, zaufanie czyli waluta przyszłości chomikuj, nierezydent podatkowy w polsce, warsztatach…