Ostrów,  Podkarpackie,  Powiat przeworski

POIG.08.02.00-14-151/14-02 Automatyzacja procesów biznesowych w ramach współpracy z podwykonawcami usług informatycznych.

POIG.08.02.00-14-151/14-02 Automatyzacja procesów biznesowych w ramach współpracy z podwykonawcami usług informatycznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-151/14-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w ramach współpracy z podwykonawcami usług informatycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 471500

Wydatki kwalifikowalne: 471500

Dofinansowanie: 330050

Dofinansowanie UE: 280542.5

Nazwa beneficjenta: Small Business System Damian Lemiech

NIP beneficjenta: 7941643047

Kod pocztowy: 37-207

Miejscowość: Ostrów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-204/12-01 Wdrożenie systemu B2B w HEBAN Sp. z o.o. Sp. k. w celu umożliwienia elektronicznej wymiany danych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-204/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w HEBAN Sp. z o.o. Sp. k. w celu umożliwienia elektronicznej wymiany danych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 697349.3

Wydatki kwalifikowalne: 697349.3

Dofinansowanie: 413477.08

Dofinansowanie UE: 351455.52

Nazwa beneficjenta: HEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6790083459

Kod pocztowy: 30-694

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2012

Data zakończenia realizacji: 5/14/2013


POIG.08.02.00-14-126/09-03 Wdrożenie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany danych i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-126/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany danych i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 323621.52

Wydatki kwalifikowalne: 270057

Dofinansowanie: 135028.5

Dofinansowanie UE: 114774.22

Nazwa beneficjenta: WXCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222870365

Kod pocztowy: 03-976

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011arctic monkeys wokalista, mięsień gruszkowaty punkty spustowe, czarne historie przykład, cykl życia marki, ciemna materia 2007, vistula made to measure, agenda 2030, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, jurasz, jednolite magisterskie, kiedy weszło euro w niemczech, ussos web, euro medic katowice, omów okoliczności w których doszło do obrad okrągłego stołu, 2 forma angielski, bilateralne…