Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-148/14-00 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją targów Złoto Srebro Czas

POIG.08.02.00-14-148/14-00 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją targów Złoto Srebro Czas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-148/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją targów Złoto Srebro Czas

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 707980

Wydatki kwalifikowalne: 707980

Dofinansowanie: 495586

Dofinansowanie UE: 421248.1

Nazwa beneficjenta: Międzynarodowe Centrum Targowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5260023437

Kod pocztowy: 03-903

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-109/14-02 Stworzenie innowacyjnej platformy B2B wspierającej procesy handlowe. zarządzanie projektami i wykonawcami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-109/14-02

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy B2B wspierającej procesy handlowe. zarządzanie projektami i wykonawcami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Stare Babice

Wartość ogółem: 855000

Wydatki kwalifikowalne: 855000

Dofinansowanie: 598500

Dofinansowanie UE: 508725

Nazwa beneficjenta: HERD Michał Kozik

NIP beneficjenta: 1181862466

Kod pocztowy: 05-082

Miejscowość: Latchorzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-139/14-03 Utworzenie platformy B2B wytwarzania i wdrażania systemów profesjonalnej energetyki w firmie Maybatt

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-139/14-03

Tytuł projektu: Utworzenie platformy B2B wytwarzania i wdrażania systemów profesjonalnej energetyki w firmie Maybatt

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1093200

Wydatki kwalifikowalne: 1093200

Dofinansowanie: 765240

Dofinansowanie UE: 650454

Nazwa beneficjenta: Maybatt Sp. z o.o. S.K.

NIP beneficjenta: 5272564883

Kod pocztowy: 00-802

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-104/12-04 Automatyzacja procesu obsługi systemów informatycznych Partnerów Spółki poprzez wdrożenie rozwiązania B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-104/12-04

Tytuł projektu: Automatyzacja procesu obsługi systemów informatycznych Partnerów Spółki poprzez wdrożenie rozwiązania B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3379201.94

Wydatki kwalifikowalne: 3379201.94

Dofinansowanie: 1684496.97

Dofinansowanie UE: 1431822.42

Nazwa beneficjenta: Outsourcing24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222793558

Kod pocztowy: 01-067

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-046/14-00 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy biznesowe i organizacyjne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-046/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy biznesowe i organizacyjne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 450000

Wydatki kwalifikowalne: 450000

Dofinansowanie: 315000

Dofinansowanie UE: 267750

Nazwa beneficjenta: H&P WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7781415566

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-054/13-05 Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego w e-Telko Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z dostawcami i odbiorcami ruchu telekomunikacyjnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-054/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego w e-Telko Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z dostawcami i odbiorcami ruchu telekomunikacyjnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1619760

Wydatki kwalifikowalne: 1619760

Dofinansowanie: 660419

Dofinansowanie UE: 561356.15

Nazwa beneficjenta: Tele-Equipment Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7811705904

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-14-107/14-02 Internetowa Platforma Sprzedaży Towarów Płaconych Kryptowalutami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-107/14-02

Tytuł projektu: Internetowa Platforma Sprzedaży Towarów Płaconych Kryptowalutami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1091490

Wydatki kwalifikowalne: 1091490

Dofinansowanie: 764043

Dofinansowanie UE: 649436.55

Nazwa beneficjenta: S-PROJECT Mariusz Sperczyński

NIP beneficjenta: 9570008440

Kod pocztowy: 01-651

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-12-153/12-05 System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-153/12-05

Tytuł projektu: System B2B pozwalający na agregację danych o wynajmie samochodów przez współpracujące przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 130800

Wydatki kwalifikowalne: 130800

Dofinansowanie: 89160

Dofinansowanie UE: 75786

Nazwa beneficjenta: MIRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793066183

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015agmar toruń, iii lo lublin, siekielski, rodzaje sumienia, santander bank polsa, psychologia pola walki, gpw godziny, rzeka na ł, deistka, studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, office365 logowanie, msteams, zadania maturalne z matematyki, podstawa prawna proz, kafra metale kolorowe, ochrona prawnoautorska…