Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-147/13-05 Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem Silva Spółka Akcyjna a Partnerami

POIG.08.02.00-14-147/13-05 Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem Silva Spółka Akcyjna a Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-147/13-05

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem Silva Spółka Akcyjna a Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 591960

Wydatki kwalifikowalne: 591960

Dofinansowanie: 414372

Dofinansowanie UE: 352216.2

Nazwa beneficjenta: INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SILVA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9522002706

Kod pocztowy: 02-797

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-056/09-04 Wdrożenie systemu elektronicznego typu B2B w firmach: Philpiak Polska Spółka Akcyjna S.K-A. Coltel Spółka Akcyjna S.K-A oraz Columbus Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-056/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu elektronicznego typu B2B w firmach: Philpiak Polska Spółka Akcyjna S.K-A. Coltel Spółka Akcyjna S.K-A oraz Columbus Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1877000

Wydatki kwalifikowalne: 1877000

Dofinansowanie: 802950

Dofinansowanie UE: 682507.5

Nazwa beneficjenta: PHILIPIAK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7342917892

Kod pocztowy: 04-642

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.08.02.00-14-119/13-05 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 967800

Wydatki kwalifikowalne: 967800

Dofinansowanie: 677460

Dofinansowanie UE: 575841

Nazwa beneficjenta: TMJ PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010140120

Kod pocztowy: 00-131

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/20159 lo, konotacje, wpia umcs, praca 2020, krosno wydarzenia, lenczewski pwr, koszt utrzymania więźnia w polsce, wzornictwo, spółka boryszew, koronawirus 2020, żałobne obrazki, lista kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, flaga azerbejdżan, niepełny etat a urlop, beta tarnowski, zastąp wyrazy w nawiasach słowami pochodzącymi z języka angielskiego…