Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.08.02.00-14-146/09-03 Wdrożenie internetowej platformy zamówień B2B zintegrowanej z systemem identyfikacji i zarządzania produktami w PW Azmet

POIG.08.02.00-14-146/09-03 Wdrożenie internetowej platformy zamówień B2B zintegrowanej z systemem identyfikacji i zarządzania produktami w PW Azmet

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-146/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy zamówień B2B zintegrowanej z systemem identyfikacji i zarządzania produktami w PW Azmet

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 287500

Wydatki kwalifikowalne: 287500

Dofinansowanie: 170500

Dofinansowanie UE: 144925

Nazwa beneficjenta: Azmet Radom Sp. z o.o. sp. k.

NIP beneficjenta: 7960101442

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/25/2009

Data zakończenia realizacji: 5/1/2010


POIG.08.02.00-14-119/13-05 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 967800

Wydatki kwalifikowalne: 967800

Dofinansowanie: 677460

Dofinansowanie UE: 575841

Nazwa beneficjenta: TMJ PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010140120

Kod pocztowy: 00-131

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-14-069/09-02 Zintegrowana platforma audytu serwerów i pozycjonowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-069/09-02

Tytuł projektu: Zintegrowana platforma audytu serwerów i pozycjonowania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 495000

Wydatki kwalifikowalne: 495000

Dofinansowanie: 279000

Dofinansowanie UE: 237150

Nazwa beneficjenta: Kapitał Plus Katarzyna Michno

NIP beneficjenta: 8131355274

Kod pocztowy: 35-234

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010matura z polskiego wypracowanie, facebook.plhttps://www.google.pl, klasy towarowe, formy życia społecznego, podmioty powiązane definicja, kabaret 2018, zaznacz poprawne dokończenie zdania, określanie współrzędnych geograficznych karta pracy klasa 6, prcuj, sztuczki z kartami, ponowne malowanie płyt gipsowych, rodo publikacja wizerunku, prawy sektor, rów w zboczu, macierz odpowiedzialności, jednostka astronomiczna au jest jednostką odległości używaną w astronomii odpowiadającą, i lo staszic…