Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-143/12-02 Wdrożenie platformy B2B wspierającej procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych kluczowych klientów.

POIG.08.02.00-14-143/12-02 Wdrożenie platformy B2B wspierającej procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych kluczowych klientów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-143/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B wspierającej procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych kluczowych klientów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 387000

Wydatki kwalifikowalne: 387000

Dofinansowanie: 193500

Dofinansowanie UE: 164475

Nazwa beneficjenta: Biztech Konsulting S.A.

NIP beneficjenta: 5262756894

Kod pocztowy: 01-018

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-100/11-00 Zaprojektowanie. wdrożenie i uruchomienie systemu B2B ParkettInfo dla potrzeb Parkett Service Sp.j. i jej Partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-100/11-00

Tytuł projektu: Zaprojektowanie. wdrożenie i uruchomienie systemu B2B ParkettInfo dla potrzeb Parkett Service Sp.j. i jej Partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 45100

Wydatki kwalifikowalne: 45100

Dofinansowanie: 22550

Dofinansowanie UE: 19167.5

Nazwa beneficjenta: Parkett Service Spółka Jawna Gajewscy

NIP beneficjenta: 9482379059

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/21/2012

Data zakończenia realizacji: 12/2/2012


POIG.08.02.00-14-028/14-03 Energetyczne Internetowe Centrum Obrotu (EICO). tj. Platforma Elektronicznego Obrotu Nośnikami Energii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-028/14-03

Tytuł projektu: Energetyczne Internetowe Centrum Obrotu (EICO). tj. Platforma Elektronicznego Obrotu Nośnikami Energii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 832800

Wydatki kwalifikowalne: 832800

Dofinansowanie: 582960

Dofinansowanie UE: 495516

Nazwa beneficjenta: EICO SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 7010333221

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-051/10-05 Automatyzacja procesów zlecenia i realizacji tlumaczeń językowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-051/10-05

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów zlecenia i realizacji tlumaczeń językowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 808200

Wydatki kwalifikowalne: 808200

Dofinansowanie: 404175

Dofinansowanie UE: 343548.75

Nazwa beneficjenta: Lacrosse Language Consultancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

NIP beneficjenta: 5252359996

Kod pocztowy: 00-526

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012egopt, regulacje, wzrost bezrobocia, kanał e, plan naprawczy wzór, studia podyplomowe co to, leon andrzejewski, studia przez internet, macierz mckinseya, site-pl wirus, muwistarplanetpl, numery kierunkowe europa, ustawienia tabulatora, szkło laboratoryjne gliwice, wydarzenia ze swiata, lewicki…