Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-141/09-03 Stworzenie systemu informatycznego do automatycznej wymiany informacji pomiędzy Fotka.pl Sp. z o.o. a jej partnerami.

POIG.08.02.00-14-141/09-03 Stworzenie systemu informatycznego do automatycznej wymiany informacji pomiędzy Fotka.pl Sp. z o.o. a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-141/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie systemu informatycznego do automatycznej wymiany informacji pomiędzy Fotka.pl Sp. z o.o. a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1341719

Wydatki kwalifikowalne: 1341719

Dofinansowanie: 791461.15

Dofinansowanie UE: 672741.97

Nazwa beneficjenta: Fotka.pl Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132579612

Kod pocztowy: 03-717

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/19/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.02.00-14-085/09-02 Automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-085/09-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 646750

Wydatki kwalifikowalne: 646750

Dofinansowanie: 344427.5

Dofinansowanie UE: 292763.37

Nazwa beneficjenta: MAXON Nieruchomości Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252119890

Kod pocztowy: 01-042

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011art. 27f ust. 8–10 ustawy, centrum onkologii lublin, praktykant, gladiator youtube lektor, podstawy działalności gospodarczej podręcznik pdf, e wniosek logowanie, podawanie godzin po angielsku, podmioty prawa administracyjnego, dni na poszukiwanie pracy, program inteligentny rozwój, dobra franczyza, zatwierdzone, wysoki urzędnik spartański, kurs euro do przetargów, pomocna dłoń, wofil, parp lsi, 2…