Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-140/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

POIG.08.02.00-14-140/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-140/11-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 376520.6

Wydatki kwalifikowalne: 376520.6

Dofinansowanie: 188778.3

Dofinansowanie UE: 160461.55

Nazwa beneficjenta: SAS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132658524

Kod pocztowy: 00-819

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-14-074/14-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego realizację procesów w zakresie obsługi korporacyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-074/14-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego realizację procesów w zakresie obsługi korporacyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 726338.77

Wydatki kwalifikowalne: 726338.77

Dofinansowanie: 508437.14

Dofinansowanie UE: 432171.56

Nazwa beneficjenta: „UNILINK” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1132398690

Kod pocztowy: 02-284

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-12-023/09-04 Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy parnerami w biznesie szansą na rozwój firmy Med-All

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-023/09-04

Tytuł projektu: Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy parnerami w biznesie szansą na rozwój firmy Med-All

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 310164.36

Wydatki kwalifikowalne: 254233.07

Dofinansowanie: 177963.14

Dofinansowanie UE: 151268.66

Nazwa beneficjenta: Centrum Medyczne Med-All S.C. Krystyna Targosz. Jan Targosz

NIP beneficjenta: 6782945165

Kod pocztowy: 31-619

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.08.02.00-12-087/10-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-087/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 206000

Wydatki kwalifikowalne: 186242.86

Dofinansowanie: 74497.14

Dofinansowanie UE: 63322.57

Nazwa beneficjenta: Grudnik Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9451769859

Kod pocztowy: 31-234

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012ochrona informacji niejawnych, policja organizacja i funkcjonowanie stanisław pieprzny pdf, producent części samochodowych, krs sprawdz, miedzioryt, przystawki hiszpańskie, sieci komunikacyjne, rozporządzenie ministra energii z dnia 23 listopada 2016 r, uek nip, cieniowanie włosów męskie, kaja godel, studia podyplomowe politechnika krakowska, dawać po niemiecku, rejestracja znaku towarowego, wiarygodność…