Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-135/13-01 Wdrożenie systemu B2B integrującego z Partnerami i automatyzującego procesy zamówień i dostaw.

POIG.08.02.00-14-135/13-01 Wdrożenie systemu B2B integrującego z Partnerami i automatyzującego procesy zamówień i dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-135/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego z Partnerami i automatyzującego procesy zamówień i dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 697960

Wydatki kwalifikowalne: 697960

Dofinansowanie: 488572

Dofinansowanie UE: 415286.2

Nazwa beneficjenta: UPIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 5222986205

Kod pocztowy: 01-937

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-12-053/09-02 Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-053/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Czernichów

Wartość ogółem: 194130

Wydatki kwalifikowalne: 194130

Dofinansowanie: 113889.35

Dofinansowanie UE: 96805.94

Nazwa beneficjenta: Marabut Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6771013357

Kod pocztowy: 32-070

Miejscowość: Czernichów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010komunikaty kadrowe, polska litwa 2019, obostrzeń, potwierdzenie przelewu jak zrobić, anilina + naoh, msppl, hub p, scientists, koronawirus.polska, umowa najmu mieszkania wzór, pachoł, wyjaśnij dlaczego media są nazywane czwartą władzą, modele biznesowe, startup…