Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-134/12-04 Wsparcie Koncept-L w zakresie informatyzacji procesów B2B w obszarach transakcyjnych.

POIG.08.02.00-14-134/12-04 Wsparcie Koncept-L w zakresie informatyzacji procesów B2B w obszarach transakcyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-134/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie Koncept-L w zakresie informatyzacji procesów B2B w obszarach transakcyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 637574.85

Wydatki kwalifikowalne: 637574.85

Dofinansowanie: 318287.42

Dofinansowanie UE: 270544.3

Nazwa beneficjenta: Koncept – L Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5262103850

Kod pocztowy: 03-244

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2014


POIG.08.02.00-12-053/09-02 Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-053/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Czernichów

Wartość ogółem: 194130

Wydatki kwalifikowalne: 194130

Dofinansowanie: 113889.35

Dofinansowanie UE: 96805.94

Nazwa beneficjenta: Marabut Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6771013357

Kod pocztowy: 32-070

Miejscowość: Czernichów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.02.00-14-108/10-03 Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy w ramach funkcjonującego centrum usług wspólnych poprzez automatyzację wymiany danych i informacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-108/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy w ramach funkcjonującego centrum usług wspólnych poprzez automatyzację wymiany danych i informacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1203000

Wydatki kwalifikowalne: 1203000

Dofinansowanie: 601450

Dofinansowanie UE: 511232.5

Nazwa beneficjenta: Varsovia Capital Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7010119373

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.08.02.00-08-029/13-01 Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-029/13-01

Tytuł projektu: Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 428072.08

Wydatki kwalifikowalne: 428072.08

Dofinansowanie: 299650.45

Dofinansowanie UE: 254702.88

Nazwa beneficjenta: FALUBAZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9291625820

Kod pocztowy: 65-785

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014zus tomaszów, urządzenie do segregowania czegoś, minister zieliński, euroazja, zasady przechodzenia na ty, jarosz, giagnoza, trudno być kobietą cda, 31.03 niedziela handlowa, gadomski witold, program r pobierz, plan techniczny, pkb polska 2016, zasilek koronawirus, rozpowszechnianie danych osobowych, pzu wrocław powstańców śląskich, negocjacje rzeczowe, umcs stypendium socjalne, bizantyjski obraz, pth, kino noir, rachunek do umowy zlecenie, pzu logo, dębica bankier…