Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-132/14-03 Wdrożenie zintegrowanej platformy typu B2B wsparcia sprzedaży oraz obsługi klientów. w ramach wspólnie realizowanych projektów z 3 partnerami współpracującymi z Wnioskodawca. w tym 1 zagranicznym.

POIG.08.02.00-14-132/14-03 Wdrożenie zintegrowanej platformy typu B2B wsparcia sprzedaży oraz obsługi klientów. w ramach wspólnie realizowanych projektów z 3 partnerami współpracującymi z Wnioskodawca. w tym 1 zagranicznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-132/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanej platformy typu B2B wsparcia sprzedaży oraz obsługi klientów. w ramach wspólnie realizowanych projektów z 3 partnerami współpracującymi z Wnioskodawca. w tym 1 zagranicznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 709955

Wydatki kwalifikowalne: 709955

Dofinansowanie: 496968.5

Dofinansowanie UE: 422423.22

Nazwa beneficjenta: Russell Bedford Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132836115

Kod pocztowy: 02-674

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-14-014/10-04 Automatyzacja procesów wyceny nieruchomości i likwidacji szkód oraz ich integracja z systemem klasy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-014/10-04

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów wyceny nieruchomości i likwidacji szkód oraz ich integracja z systemem klasy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 110571.43

Wydatki kwalifikowalne: 110571.43

Dofinansowanie: 45757.14

Dofinansowanie UE: 38893.57

Nazwa beneficjenta: PARTNER CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 1132065327

Kod pocztowy: 05-816

Miejscowość: Reguły

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.08.02.00-14-131/09-02 Opracowanie i wdrożenie systemu obsługi Internetowych kampanii reklamowych w spółce ProcomAd oraz u jej partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-131/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu obsługi Internetowych kampanii reklamowych w spółce ProcomAd oraz u jej partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 900000

Wydatki kwalifikowalne: 900000

Dofinansowanie: 471000

Dofinansowanie UE: 400350

Nazwa beneficjenta: „PROCOMAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222930446

Kod pocztowy: 00-436

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/9/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010kamienie milowe w projekcie, pwsip usos, budowa grzyba rysunek, program erasmus +, tłumaczenia francuski, kpc zmiany 2019, paulina odc 26, efekty mnożnikowe, pojedyncze czy pojedyńcze, kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, przemysł wysokiej technologii, parp 1.1.2, praca w lubline…