Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-131/10-03 Optymalizacja komunikacji handlowej organizatorów turystyki współpracujących z Synerway S. A.

POIG.08.02.00-14-131/10-03 Optymalizacja komunikacji handlowej organizatorów turystyki współpracujących z Synerway S. A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-131/10-03

Tytuł projektu: Optymalizacja komunikacji handlowej organizatorów turystyki współpracujących z Synerway S. A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 905000

Wydatki kwalifikowalne: 905000

Dofinansowanie: 452500

Dofinansowanie UE: 384625

Nazwa beneficjenta: SYNERWAY SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5272369271

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.02.00-14-022/11-04 Automatyzacja współpracy z dostawcami i odbiorcami BHMD poprzez wdrożenie aplikacji B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-022/11-04

Tytuł projektu: Automatyzacja współpracy z dostawcami i odbiorcami BHMD poprzez wdrożenie aplikacji B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 203428.33

Wydatki kwalifikowalne: 203428.33

Dofinansowanie: 83281.17

Dofinansowanie UE: 70788.99

Nazwa beneficjenta: Biuro Handlowe Monika Dankowska

NIP beneficjenta: 1180003169

Kod pocztowy: 01-934

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013l4 z kodem 2, vat-r mf, kierunek praca socjalna, uprawnienia do latania dronem, www.e.bsr.krakow.pl, kwote, okopowa 5, jasiński, wojna o kanał sueski, germanista praca, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, joanny k. \samotność\"",26,26,,30,"https://www.umcs.pl/pt/addres-book-employee,3125,pl.html, pole morficzne człowieka, znp twitter, plan sześcioletni, pocztowa lublin, harmonogramowanie projektu, praca .gov, photoshop wycinanie włosów…