Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-131/09-02 Opracowanie i wdrożenie systemu obsługi Internetowych kampanii reklamowych w spółce ProcomAd oraz u jej partnerów

POIG.08.02.00-14-131/09-02 Opracowanie i wdrożenie systemu obsługi Internetowych kampanii reklamowych w spółce ProcomAd oraz u jej partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-131/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu obsługi Internetowych kampanii reklamowych w spółce ProcomAd oraz u jej partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 900000

Wydatki kwalifikowalne: 900000

Dofinansowanie: 471000

Dofinansowanie UE: 400350

Nazwa beneficjenta: „PROCOMAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222930446

Kod pocztowy: 00-436

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/9/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-10-028/09-01 Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-028/09-01

Tytuł projektu: Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 693383

Wydatki kwalifikowalne: 693383

Dofinansowanie: 511725.55

Dofinansowanie UE: 434966.71

Nazwa beneficjenta: TRAVEL SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6112635474

Kod pocztowy: 58-050

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/12/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2012


POIG.08.02.00-14-086/13-04 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-086/13-04

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1309030

Wydatki kwalifikowalne: 1309030

Dofinansowanie: 655085.5

Dofinansowanie UE: 556822.67

Nazwa beneficjenta: POLCHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5221019064

Kod pocztowy: 02-787

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-034/12-02 Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych. informacji i procesów handlowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-034/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych. informacji i procesów handlowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 212500

Wydatki kwalifikowalne: 212500

Dofinansowanie: 105750

Dofinansowanie UE: 89887.5

Nazwa beneficjenta: PPHU – SPORTIMPEX Jacek Szafrański

NIP beneficjenta: 5220153903

Kod pocztowy: 01-355

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-10-037/13-05 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego i usprawniającego proces generowania i udostępniania analiz i raportów finansowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-037/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego i usprawniającego proces generowania i udostępniania analiz i raportów finansowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 710000

Wydatki kwalifikowalne: 710000

Dofinansowanie: 506000

Dofinansowanie UE: 430100

Nazwa beneficjenta: PL Europa Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7251950228

Kod pocztowy: 90-223

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-017/13-02 Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą Vulcan Sp. z o.o. a jej partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-017/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą Vulcan Sp. z o.o. a jej partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 702869.72

Wydatki kwalifikowalne: 702869.72

Dofinansowanie: 492008.8

Dofinansowanie UE: 418207.48

Nazwa beneficjenta: Lifestyle Trade Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252516697

Kod pocztowy: 01-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/6/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-14-107/14-02 Internetowa Platforma Sprzedaży Towarów Płaconych Kryptowalutami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-107/14-02

Tytuł projektu: Internetowa Platforma Sprzedaży Towarów Płaconych Kryptowalutami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1091490

Wydatki kwalifikowalne: 1091490

Dofinansowanie: 764043

Dofinansowanie UE: 649436.55

Nazwa beneficjenta: S-PROJECT Mariusz Sperczyński

NIP beneficjenta: 9570008440

Kod pocztowy: 01-651

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015dofinansowanie z unii na otwarcie firmy, doskonałość, ekonomicznego, ckf, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu przykład, ppnt poznan, szymborska terrorysta, walc angielski kroki, piotr zelenski, nadwaga u dzieci, zakładanie przedsiębiorstwa, pielgrzymka do wąwolnicy 2019, youtube filmy niemiecki dla poczatkujacych, przewodnik po indiach, pomoc de minimis 2018, daniel nowak, prymat kraków, dysocjacja wodorotlenku magnezu, połowie, układ nerwowy sprawdzian odpowiedzi, design dla przedsiębiorców, co to klauzula, ukraina na eurowizji…