Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-130/13-08 Wdrożenie otwartej platformy B2B w celu pozyskania i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą ID BROKER Sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych z branży firm remontowo – budowlanych.

POIG.08.02.00-14-130/13-08 Wdrożenie otwartej platformy B2B w celu pozyskania i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą ID BROKER Sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych z branży firm remontowo – budowlanych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-130/13-08

Tytuł projektu: Wdrożenie otwartej platformy B2B w celu pozyskania i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą ID BROKER Sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych z branży firm remontowo – budowlanych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 826800

Wydatki kwalifikowalne: 826800

Dofinansowanie: 578760

Dofinansowanie UE: 491946

Nazwa beneficjenta: ID BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272671811

Kod pocztowy: 00-872

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-112/12-02 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-112/12-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 654000

Wydatki kwalifikowalne: 654000

Dofinansowanie: 326250

Dofinansowanie UE: 277312.5

Nazwa beneficjenta: Bis-Senator Sp. z. o.o.

NIP beneficjenta: 5240317437

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Puchały

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013rozprzestrzenianie, kurs analiza danych, m wielodzielny, tajwan przewodnik, piszcie, jfm furniture, spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, pgnig obrót detaliczny, emf, współczesna diagnostyka i medycyna, mobilnym, wymień konflikty które przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji międzynarodowej w europie, godziny wyścig z czasem zwiastun, zamosc galeria, nie korzystam, anna łabno, ewa kurek, zsiz, scharakteryzuj sytuację polityczną na ziemiach polskich w pierwszych miesiącach istnienia państwa, dziewięciu muzyków krzyżówka, sf kadr, takze, odżywianie dla zdrowia chomikuj…