Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-128/14-06 Wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS na bazie platformy informatycznej automatyzującej procesy przetwarzania obiektów 360 stopni.

POIG.08.02.00-14-128/14-06 Wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS na bazie platformy informatycznej automatyzującej procesy przetwarzania obiektów 360 stopni.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-128/14-06

Tytuł projektu: Wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS na bazie platformy informatycznej automatyzującej procesy przetwarzania obiektów 360 stopni.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1145100

Wydatki kwalifikowalne: 1145100

Dofinansowanie: 801570

Dofinansowanie UE: 681334.5

Nazwa beneficjenta: Profolyo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242760591

Kod pocztowy: 01-121

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-119/12-02 Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 709085

Wydatki kwalifikowalne: 709085

Dofinansowanie: 281909

Dofinansowanie UE: 239622.65

Nazwa beneficjenta: CAM MEDIA S.A.

NIP beneficjenta: 5252287848

Kod pocztowy: 00-349

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-14-121/12-04 Rozwój firmy LINCOR poprzez budowę innowacyjnego systemu ERP oraz integrację z partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-121/12-04

Tytuł projektu: Rozwój firmy LINCOR poprzez budowę innowacyjnego systemu ERP oraz integrację z partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 774200

Wydatki kwalifikowalne: 774200

Dofinansowanie: 387100

Dofinansowanie UE: 329035

Nazwa beneficjenta: LINCOR Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 7952114536

Kod pocztowy: 25-663

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/201446 814 85 73, repetytorium maturalne polski pdf, młock, fundacja polska od nowa, ukraiński portal społecznościowy, konstytucja dla nauki habilitacja, wklęsła lub wypukła powierzchnia cieczy w naczyniu, rozpoznaj rośliny których dotyczą poniższe opisy, inwestowanie w startupy, forum biolog arkusze chemia, podlaski oddział straży granicznej nip, w łańcuszku który utworzono z pięciu okręgów, wiadomo ści, kursy bezpłatne, yammer logowanie, język potoczny w tekstach kultury przykłady, masa cukiernicza krzyżówka…