Dęblin,  Lubelskie,  Powiat rycki

POIG.08.02.00-14-128/11-00 Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich.

POIG.08.02.00-14-128/11-00 Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-128/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Maciejowice

Wartość ogółem: 160000

Wydatki kwalifikowalne: 160000

Dofinansowanie: 80000

Dofinansowanie UE: 68000

Nazwa beneficjenta: HANAROL Artur Potas

NIP beneficjenta: 7161172112

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/25/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-14-039/14-04 Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami w aspekcie tworzenia wspólnych projektów informatycznych poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-039/14-04

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami w aspekcie tworzenia wspólnych projektów informatycznych poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 597496

Wydatki kwalifikowalne: 597496

Dofinansowanie: 418247.2

Dofinansowanie UE: 355510.12

Nazwa beneficjenta: PLASTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213407633

Kod pocztowy: 02-758

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 9/3/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-093/13-03 Rozwój firmy Langloo.com S.A. poprzez implementacje systemu B2B optymalizujacego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-093/13-03

Tytuł projektu: Rozwój firmy Langloo.com S.A. poprzez implementacje systemu B2B optymalizujacego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 887100

Wydatki kwalifikowalne: 887100

Dofinansowanie: 620970

Dofinansowanie UE: 527824.5

Nazwa beneficjenta: Langloo.com S.A.

NIP beneficjenta: 9512312204

Kod pocztowy: 02-972

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-115/09-05 Wdrożenie systemów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-115/09-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 894317.07

Wydatki kwalifikowalne: 894317.07

Dofinansowanie: 527737.39

Dofinansowanie UE: 448576.78

Nazwa beneficjenta: CER MOTOR SPÓŁKA Z O.O.

NIP beneficjenta: 9521876188

Kod pocztowy: 04-403

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/6/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.02.00-14-068/12-02 Wdrożenie systemu ERP klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-068/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu ERP klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 850000

Wydatki kwalifikowalne: 850000

Dofinansowanie: 425000

Dofinansowanie UE: 361250

Nazwa beneficjenta: ALEJASAMOCHODOWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5222993300

Kod pocztowy: 02-267

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-128/11-00 Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-128/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Maciejowice

Wartość ogółem: 160000

Wydatki kwalifikowalne: 160000

Dofinansowanie: 80000

Dofinansowanie UE: 68000

Nazwa beneficjenta: HANAROL Artur Potas

NIP beneficjenta: 7161172112

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/25/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-12-185/09-05 Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-185/09-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 996000

Wydatki kwalifikowalne: 901000

Dofinansowanie: 630850

Dofinansowanie UE: 536222.5

Nazwa beneficjenta: MONIT.pl KACPER GĄSIENNICA BYRCYN

NIP beneficjenta: 7361505972

Kod pocztowy: 30-318

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.02.00-14-039/14-04 Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami w aspekcie tworzenia wspólnych projektów informatycznych poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-039/14-04

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami w aspekcie tworzenia wspólnych projektów informatycznych poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 597496

Wydatki kwalifikowalne: 597496

Dofinansowanie: 418247.2

Dofinansowanie UE: 355510.12

Nazwa beneficjenta: PLASTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213407633

Kod pocztowy: 02-758

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 9/3/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015tekst kultury definicja, akty 40, bob dylan blowin in the wind tekst, katalog filmów 2013, wyjaśnij dlaczego indie nie są ważnym producentem wołowiny, pnf w praktyce, parp zapytania ofertowe, kreatywna pedagogika, łużycka wyższa szkoła humanistyczna im. jana benedykta solfy w żarach, umcs studia podyplomowe, jan kubacki, nowy rok nastaje każdemu ochoty dodaje znaczenie, sobibor, umowa o dzieło co to, nazwiska australijskie, steam rynek, rodzaje wykształcenia…