Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-127/12-00 Wdrożenie systemu automatyzacji współpracy z partnerami w zakresie sprzedażowo-zakupowym i wykonawczym

POIG.08.02.00-14-127/12-00 Wdrożenie systemu automatyzacji współpracy z partnerami w zakresie sprzedażowo-zakupowym i wykonawczym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-127/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzacji współpracy z partnerami w zakresie sprzedażowo-zakupowym i wykonawczym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 773000

Wydatki kwalifikowalne: 773000

Dofinansowanie: 385500

Dofinansowanie UE: 327675

Nazwa beneficjenta: ROMI M. OLSZEWSKI R. DRABIK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5272432638

Kod pocztowy: 02-699

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.02.00-14-109/13-03 Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe we współpracy z serwisami aukcyjnymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-109/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe we współpracy z serwisami aukcyjnymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 819807

Wydatki kwalifikowalne: 819807

Dofinansowanie: 573864.9

Dofinansowanie UE: 487785.16

Nazwa beneficjenta: Auto Fus T. Fus Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 1132647199

Kod pocztowy: 04-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-053/14-05 Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień. dostaw i kontrolingu rozliczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-053/14-05

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień. dostaw i kontrolingu rozliczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 415960

Wydatki kwalifikowalne: 415960

Dofinansowanie: 291172

Dofinansowanie UE: 247496.2

Nazwa beneficjenta: TLC RENTAL SP Z O. O.

NIP beneficjenta: 9512169882

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Raszyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-14-078/13-03 Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firmą Pz Media. a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/13-03

Tytuł projektu: Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firmą Pz Media. a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 232000

Wydatki kwalifikowalne: 232000

Dofinansowanie: 162400

Dofinansowanie UE: 138040

Nazwa beneficjenta: Piotr Żejmo PZ-MEDIA

NIP beneficjenta: 7962855501

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-086/14-03 Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B do zarządzania i automatyzacji procesów w agencji marketingowej Helios

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-086/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B do zarządzania i automatyzacji procesów w agencji marketingowej Helios

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 550900

Wydatki kwalifikowalne: 550900

Dofinansowanie: 275450

Dofinansowanie UE: 234132.5

Nazwa beneficjenta: HELIOS GROUP Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 7010599290

Kod pocztowy: 02-013

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015zwariować ze szczęścia, wolontariat piła, zdecyduj, kierunki przyrodnicze, anna jędrzejowska instagram, diagnoza psychospołeczna, służom, ususweb, woj lodzkie, liceum izabeli czartoryskiej, olimpiada jezyka polskiego, metody techniki narzędzia badawcze, anatomia ludzkiej destrukcyjności pdf, gramatyka opisowa, pomoc de minimis w rolnictwie, egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego…