Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-126/13-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie badań klinicznych

POIG.08.02.00-14-126/13-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie badań klinicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-126/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie badań klinicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1000800

Wydatki kwalifikowalne: 1000800

Dofinansowanie: 700560

Dofinansowanie UE: 595476

Nazwa beneficjenta: MEDIXEE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242765938

Kod pocztowy: 02-013

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-083/12-00 Wdrożenie internetowego i telekomunikacyjnego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami i wykonawcami oraz przetwarzanie i dystrybucję danych w zakresie realizacji badań rynku. marketingowych i opinii publicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-083/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego i telekomunikacyjnego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami i wykonawcami oraz przetwarzanie i dystrybucję danych w zakresie realizacji badań rynku. marketingowych i opinii publicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 236140

Wydatki kwalifikowalne: 221740

Dofinansowanie: 110164

Dofinansowanie UE: 93639.4

Nazwa beneficjenta: CENTRUM BADAŃ MARKETINGOWYCH INDICATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5260152821

Kod pocztowy: 00-355

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/9/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-14-083/10-01 Wdrożenie systemu informatycznego typu B2B integrującego firmę Alfa-Net Rachunkowość dla MSP Leszek Rąpała z partnerami uczestniczącymi w Projekcie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-083/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego typu B2B integrującego firmę Alfa-Net Rachunkowość dla MSP Leszek Rąpała z partnerami uczestniczącymi w Projekcie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 408400

Wydatki kwalifikowalne: 396400

Dofinansowanie: 198200

Dofinansowanie UE: 168470

Nazwa beneficjenta: Alfa-Net Rachunkowość dla MSP Leszek Rąpała

NIP beneficjenta: 5221897008

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Raszyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-14-111/14-03 Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eAkceptacje. automatyzującej procesy biznesowe Partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-111/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eAkceptacje. automatyzującej procesy biznesowe Partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1636500

Wydatki kwalifikowalne: 1636500

Dofinansowanie: 831375

Dofinansowanie UE: 706668.75

Nazwa beneficjenta: TEAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213279750

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015uniwerytet łódzki, apfarm jarosław, ogłoszenie konkursu, korporacje transnarodowe ranking, chemia czerwiec 2018, urząd miasta poznań 28 czerwca, psb kwapisz, semiotyka, 2000 zł brutto, prolog programowanie, crowdfunding polska, ruch artystyczny bauhaus, jakdojade…