Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Pruszków

POIG.08.02.00-14-120/13-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego procesy przygotowania złożonych specyfikacji technicznych. sporządzanie wycen oraz wspierającego obsługę zamówień na zindywidualizowaną produkcję systemów budowlanych i przeciw pożarowych.

POIG.08.02.00-14-120/13-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego procesy przygotowania złożonych specyfikacji technicznych. sporządzanie wycen oraz wspierającego obsługę zamówień na zindywidualizowaną produkcję systemów budowlanych i przeciw pożarowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-120/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego procesy przygotowania złożonych specyfikacji technicznych. sporządzanie wycen oraz wspierającego obsługę zamówień na zindywidualizowaną produkcję systemów budowlanych i przeciw pożarowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 424783

Wydatki kwalifikowalne: 424783

Dofinansowanie: 297348.1

Dofinansowanie UE: 252745.88

Nazwa beneficjenta: „Witkowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5342237512

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-14-056/09-04 Wdrożenie systemu elektronicznego typu B2B w firmach: Philpiak Polska Spółka Akcyjna S.K-A. Coltel Spółka Akcyjna S.K-A oraz Columbus Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-056/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu elektronicznego typu B2B w firmach: Philpiak Polska Spółka Akcyjna S.K-A. Coltel Spółka Akcyjna S.K-A oraz Columbus Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1877000

Wydatki kwalifikowalne: 1877000

Dofinansowanie: 802950

Dofinansowanie UE: 682507.5

Nazwa beneficjenta: PHILIPIAK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7342917892

Kod pocztowy: 04-642

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.08.02.00-12-083/11-02 Automatyzacja handlu hurtowego poprzez wdrożenie systemu B2B elektronicznej wymiany dokumentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-083/11-02

Tytuł projektu: Automatyzacja handlu hurtowego poprzez wdrożenie systemu B2B elektronicznej wymiany dokumentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat miechowski

Gmina: Miechów

Wartość ogółem: 122713

Wydatki kwalifikowalne: 122713

Dofinansowanie: 71837.63

Dofinansowanie UE: 61061.98

Nazwa beneficjenta: JAN WOŁOCH FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA WOŁOCH-ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

NIP beneficjenta: 6590000670

Kod pocztowy: 32-200

Miejscowość: Miechów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat miechowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013zmieniło, optymizmu można się nauczyć pdf, rewerska apelacja, kanapki lublin, iberystyka, apodyktyczny definicja, grzegorz domagała, męskie członki fotografie, wkoło pachnie maj ty mi serce daj, czasownik to be przeczenia ćwiczenia, rejestr instytucji szkoleniowych katowice, walia godło, krajowy rejestr przestępców, motoszkola, studia wieczorowe, techniki informatyczne, mocowanie blachy trapezowej…