Mazowieckie,  Ożarów Mazowiecki,  Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

POIG.08.02.00-14-119/14-01 Platforma B2B automatyzująca procesy biznesowe związane z prowadzeniem badań.

POIG.08.02.00-14-119/14-01 Platforma B2B automatyzująca procesy biznesowe związane z prowadzeniem badań.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/14-01

Tytuł projektu: Platforma B2B automatyzująca procesy biznesowe związane z prowadzeniem badań.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2004400

Wydatki kwalifikowalne: 2004400

Dofinansowanie: 1023950

Dofinansowanie UE: 870357.5

Nazwa beneficjenta: PLF SYSTEM Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 1181868411

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 6/18/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-14-119/12-02 Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 709085

Wydatki kwalifikowalne: 709085

Dofinansowanie: 281909

Dofinansowanie UE: 239622.65

Nazwa beneficjenta: CAM MEDIA S.A.

NIP beneficjenta: 5252287848

Kod pocztowy: 00-349

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-14-078/13-03 Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firmą Pz Media. a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/13-03

Tytuł projektu: Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firmą Pz Media. a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 232000

Wydatki kwalifikowalne: 232000

Dofinansowanie: 162400

Dofinansowanie UE: 138040

Nazwa beneficjenta: Piotr Żejmo PZ-MEDIA

NIP beneficjenta: 7962855501

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015negocjacje referat, wyższe szkoły bankowe, jacek i kasia szli tą samą drogą do szkoły, c1 prawo jazdy, transformation, ami ami, tak to pożyczki, szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych, rak języka, terminów, protokół reklamacyjny wzór, kod państwa polska, polisa życie wykaz operacji chirurgicznych, stopnie w ss, not lomza, biblijny krol judy, zaburzeni…