Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-116/10-01 Implementacja systemów zarządzania sprzedażą. zamówieniami i dokumentami handlowymi w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

POIG.08.02.00-14-116/10-01 Implementacja systemów zarządzania sprzedażą. zamówieniami i dokumentami handlowymi w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-116/10-01

Tytuł projektu: Implementacja systemów zarządzania sprzedażą. zamówieniami i dokumentami handlowymi w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 137335

Wydatki kwalifikowalne: 137335

Dofinansowanie: 68667.5

Dofinansowanie UE: 58367.38

Nazwa beneficjenta: Kraftmann Cezary Czerny

NIP beneficjenta: 5222738648

Kod pocztowy: 01-493

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.08.02.00-14-054/13-05 Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego w e-Telko Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z dostawcami i odbiorcami ruchu telekomunikacyjnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-054/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego w e-Telko Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z dostawcami i odbiorcami ruchu telekomunikacyjnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1619760

Wydatki kwalifikowalne: 1619760

Dofinansowanie: 660419

Dofinansowanie UE: 561356.15

Nazwa beneficjenta: Tele-Equipment Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7811705904

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-14-026/14-01 Salago – Zintegrowany pakiet zaawansowanych usług e-commerce dla Sprzedawców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-026/14-01

Tytuł projektu: Salago – Zintegrowany pakiet zaawansowanych usług e-commerce dla Sprzedawców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1150000

Wydatki kwalifikowalne: 1150000

Dofinansowanie: 805000

Dofinansowanie UE: 684250

Nazwa beneficjenta: Salago Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252577730

Kod pocztowy: 00-140

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika pdf, ogrod botaniczny lodz, katalog umcs, mizerna cicha, baza usług rozwojowych podlaskie, biblioteka główna umcs, ramowe, umcs rektorskie, konta ftp, koronawirus mutuje, stosowany, open mind szczecin, ługowanie, zwichnięcie stawu barkowo obojczykowego, profilaktyka zachowań ryzykownych…