Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-115/13-01 Automatyzacja procesów realizacji zamówień i dostaw w firmie d-well poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B

POIG.08.02.00-14-115/13-01 Automatyzacja procesów realizacji zamówień i dostaw w firmie d-well poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-115/13-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów realizacji zamówień i dostaw w firmie d-well poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Radzymin

Wartość ogółem: 793500

Wydatki kwalifikowalne: 793500

Dofinansowanie: 555450

Dofinansowanie UE: 472132.5

Nazwa beneficjenta: D-WELL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1130066274

Kod pocztowy: 03-687

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/21/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-14-101/09-03 System wymiany danych w procesie realizacji badań rynkowych i audytu sprzedaży

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-101/09-03

Tytuł projektu: System wymiany danych w procesie realizacji badań rynkowych i audytu sprzedaży

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2071750

Wydatki kwalifikowalne: 1732400

Dofinansowanie: 926165

Dofinansowanie UE: 831865.25

Nazwa beneficjenta: ABR SESTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010050902

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.02.00-12-239/13-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu do teleradiologii i telemedycyny.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-239/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu do teleradiologii i telemedycyny.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2350017

Wydatki kwalifikowalne: 2343313

Dofinansowanie: 1612249.1

Dofinansowanie UE: 1370411.73

Nazwa beneficjenta: RADPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9930652457

Kod pocztowy: 33-112

Miejscowość: Zawada

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015bridge alfa ncbir, chłopek, agencja rozwoju przemysłu, odroczenie skladek zus, rachunek zysków i strat warianty, udogodnienia, aluminium złom, normowanie czasu pracy, agnieszka borowiec, wsbedu, kurs fce cena, adiunk, julita pastuszka, programkariera.pl, tischnera 8 kraków, okresy warunkowe ćwiczenia pdf, ratmed…