Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  PUCHAŁY

POIG.08.02.00-14-112/12-02 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki.

POIG.08.02.00-14-112/12-02 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-112/12-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 654000

Wydatki kwalifikowalne: 654000

Dofinansowanie: 326250

Dofinansowanie UE: 277312.5

Nazwa beneficjenta: Bis-Senator Sp. z. o.o.

NIP beneficjenta: 5240317437

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Puchały

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.02.00-14-081/14-01 Integracja procesów handlowych. realizacyjnych i logistycznych firmy JAKRA i jej Partnerów poprzez wdrożenie autorskiego systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-081/14-01

Tytuł projektu: Integracja procesów handlowych. realizacyjnych i logistycznych firmy JAKRA i jej Partnerów poprzez wdrożenie autorskiego systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 954430

Wydatki kwalifikowalne: 954430

Dofinansowanie: 472715

Dofinansowanie UE: 401807.75

Nazwa beneficjenta: JAKRA Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222459546

Kod pocztowy: 05-860

Miejscowość: Płochocin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-104/14-06 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi firmy Skłodowscy Sp. z o.o. z partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-104/14-06

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi firmy Skłodowscy Sp. z o.o. z partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Marki

Wartość ogółem: 818000

Wydatki kwalifikowalne: 818000

Dofinansowanie: 572600

Dofinansowanie UE: 486710

Nazwa beneficjenta: Skłodowscy Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 1251402446

Kod pocztowy: 05-270

Miejscowość: Marki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-14-047/14-01 Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A a jego Partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-047/14-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A a jego Partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 689000

Wydatki kwalifikowalne: 689000

Dofinansowanie: 482300

Dofinansowanie UE: 409955

Nazwa beneficjenta: Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 S.A.

NIP beneficjenta: 7962814867

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015służba kontrwywiadu wojskowego, kawał przestrzeni, koronawirus ograniczenia, w okręgu o środku s zaznaczono kąty jak na rysunku, poziom bezrobocia w polsce 2019, specjalny zasiłek opiekuńczy 2020, św marek symbol, ale historia wyborcza, kire studia podyplomowe, zarobki lublin, wronow, stany generalne miały doradzać królowi zwłaszcza w sprawach ustalania podatków, legalis.pl, pudelrk, pszczołki, usos.web, pszczółka maja 2014, matryca logiczna projektu przyklad, konserwacja, e.szkoleniakierowcow.eu, poufności…