Latchorzew,  Mazowieckie,  Powiat warszawski zachodni

POIG.08.02.00-14-109/14-02 Stworzenie innowacyjnej platformy B2B wspierającej procesy handlowe. zarządzanie projektami i wykonawcami

POIG.08.02.00-14-109/14-02 Stworzenie innowacyjnej platformy B2B wspierającej procesy handlowe. zarządzanie projektami i wykonawcami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-109/14-02

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy B2B wspierającej procesy handlowe. zarządzanie projektami i wykonawcami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Stare Babice

Wartość ogółem: 855000

Wydatki kwalifikowalne: 855000

Dofinansowanie: 598500

Dofinansowanie UE: 508725

Nazwa beneficjenta: HERD Michał Kozik

NIP beneficjenta: 1181862466

Kod pocztowy: 05-082

Miejscowość: Latchorzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-076/10-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych w firmie Fano

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-076/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych w firmie Fano

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 647536.47

Wydatki kwalifikowalne: 636243.47

Dofinansowanie: 318121.73

Dofinansowanie UE: 270403.47

Nazwa beneficjenta: Fano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242405163

Kod pocztowy: 03-687

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.02.00-14-078/11-02 Stworzenie szans długoterminowego rozwoju firmy Motivation Direct Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/11-02

Tytuł projektu: Stworzenie szans długoterminowego rozwoju firmy Motivation Direct Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 495750

Wydatki kwalifikowalne: 495750

Dofinansowanie: 249030

Dofinansowanie UE: 211675.5

Nazwa beneficjenta: MOTIVATION DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213568796

Kod pocztowy: 02-577

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.08.02.00-12-239/13-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu do teleradiologii i telemedycyny.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-239/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu do teleradiologii i telemedycyny.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2350017

Wydatki kwalifikowalne: 2343313

Dofinansowanie: 1612249.1

Dofinansowanie UE: 1370411.73

Nazwa beneficjenta: RADPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 9930652457

Kod pocztowy: 33-112

Miejscowość: Zawada

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015analiza plynnosci, świdzińska iwona, struktura dochodów budżetu państwa 2018, kandydat krzyżówka, karta podatkowa pdf, plan pracy zespołu humanistycznego 2017/2018, tanie pływanie umcs, udostępnij, założenie e mail, lulki, kleczanów, wpisz w odpowiednie komórki tabeli wady i zalety zakupu napoju w butelce plastikowej i szklanej, radar burz europa, internetowa mapa polski…