Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-106/14-02 Platforma B2B automatyzująca planowanie. koordynację i realizację procesów biznesowych realizowanych we współpracy z partnerami

POIG.08.02.00-14-106/14-02 Platforma B2B automatyzująca planowanie. koordynację i realizację procesów biznesowych realizowanych we współpracy z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-106/14-02

Tytuł projektu: Platforma B2B automatyzująca planowanie. koordynację i realizację procesów biznesowych realizowanych we współpracy z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1108500

Wydatki kwalifikowalne: 1108500

Dofinansowanie: 775950

Dofinansowanie UE: 659557.5

Nazwa beneficjenta: TICKET AND LABELING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010164327

Kod pocztowy: 00-810

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-061/13-05 Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego. poprzez automatyzację. współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-061/13-05

Tytuł projektu: Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego. poprzez automatyzację. współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8713000

Wydatki kwalifikowalne: 8713000

Dofinansowanie: 6099100

Dofinansowanie UE: 5184235

Nazwa beneficjenta: Infinity Media Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010102208

Kod pocztowy: 02-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-002/09-04 Zintegrowana platforma wspierająca biznesowe procesy językowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-002/09-04

Tytuł projektu: Zintegrowana platforma wspierająca biznesowe procesy językowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1391711.57

Wydatki kwalifikowalne: 1050831.57

Dofinansowanie: 680083.28

Dofinansowanie UE: 578070.78

Nazwa beneficjenta: GET IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252133967

Kod pocztowy: 01-601

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.02.00-14-038/12-03 Integracja systemów informatycznych firmy Geo2.pl i partnerów biznesowych w celu poprawy efektywności procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-038/12-03

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych firmy Geo2.pl i partnerów biznesowych w celu poprawy efektywności procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1671000

Wydatki kwalifikowalne: 1671000

Dofinansowanie: 834850

Dofinansowanie UE: 709622.5

Nazwa beneficjenta: Geo2.pl Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222935018

Kod pocztowy: 02-591

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014smyk logowanie, botaniczna piątka 2019, obowiązujący, zus odroczenie płatności składek, handel międzynarodowy, chemia matura 2019 arkusz, całościowy, praca dla informatyka, szkarłat, ranking wydzialow prawa, konkurs translatorski 2017, bip udt, ile…