Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-101/13-03 Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji współpracy z Partnerami w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży odzieży

POIG.08.02.00-14-101/13-03 Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji współpracy z Partnerami w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży odzieży

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-101/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji współpracy z Partnerami w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży odzieży

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 394800

Wydatki kwalifikowalne: 394800

Dofinansowanie: 276360

Dofinansowanie UE: 234906

Nazwa beneficjenta: Risk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132855615

Kod pocztowy: 00-031

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-14-100/14-04 System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-100/14-04

Tytuł projektu: System B2B integrujący systemy iAlbatros i partnerów w celu usprawnienia procesów biznesowych dotyczących obsługi podróży

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1130659

Wydatki kwalifikowalne: 1130659

Dofinansowanie: 791461.3

Dofinansowanie UE: 672742.1

Nazwa beneficjenta: iAlbatros Poland Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1070029274

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-016/10-00 Wdrożenie GAP Portal – platformy automatyzującej wymianę danych pomiędzy partnerami GAU Polska.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-016/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie GAP Portal – platformy automatyzującej wymianę danych pomiędzy partnerami GAU Polska.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Stawiguda

Wartość ogółem: 137470

Wydatki kwalifikowalne: 131470

Dofinansowanie: 65769.5

Dofinansowanie UE: 55904.08

Nazwa beneficjenta: Group Auto Union Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213026322

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/20/2012


POIG.08.02.00-06-028/14-03 Wdrożenie internetowego systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług szkoleniowo-doradczych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-028/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług szkoleniowo-doradczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 997400

Wydatki kwalifikowalne: 990400

Dofinansowanie: 689680

Dofinansowanie UE: 586228

Nazwa beneficjenta: 4IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9462644104

Kod pocztowy: 20-218

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015g], stypendium socjalne uj, wsei edu pl, szukam osoby do wyjazdu za granice 2017, purebeau agi, adamowicz, meksyk prezentacja, składanka zdjęć, marta chaos instagram, gildii czy gildii, inicjuje wybuch na odległość, lsi parp, sso.ergohestia.pl, salve medica praca, wymiar sprawiedliwości, znaki drogowe pdf 2018, zafałszowania żywności i metody ich wykrywania, chłopek…