Mazowieckie,  Ostrołęka,  Powiat m. Ostrołęka / Powiat wyszkowski

POIG.08.02.00-14-099/11-00 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami sprzedażowymi w zakresie przepływu informacji. zamówień oraz płatności

POIG.08.02.00-14-099/11-00 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami sprzedażowymi w zakresie przepływu informacji. zamówień oraz płatności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-099/11-00

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami sprzedażowymi w zakresie przepływu informacji. zamówień oraz płatności

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka

Gmina: M. Ostrołęka

Wartość ogółem: 214500

Wydatki kwalifikowalne: 214500

Dofinansowanie: 106275

Dofinansowanie UE: 90333.75

Nazwa beneficjenta: EL-SAM B. Szlachetka. J. Zalewski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7581471985

Kod pocztowy: 07-410

Miejscowość: Ostrołęka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka / Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/25/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.08.02.00-12-204/13-09 Zintegrowana Platforma Obsługi Podróży Służbowych oraz wyjazdów incentive dla partnerów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-204/13-09

Tytuł projektu: Zintegrowana Platforma Obsługi Podróży Służbowych oraz wyjazdów incentive dla partnerów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 663143.92

Wydatki kwalifikowalne: 663143.92

Dofinansowanie: 468418.49

Dofinansowanie UE: 398155.72

Nazwa beneficjenta: „AIR TOURS CLUB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6770052361

Kod pocztowy: 30-111

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/2/2015


POIG.08.02.00-14-078/14-01 Implementacja zaawansowanego systemu typu B2B w firmie „Merkurion” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/14-01

Tytuł projektu: Implementacja zaawansowanego systemu typu B2B w firmie „Merkurion” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Żyrardów

Wartość ogółem: 483950

Wydatki kwalifikowalne: 483950

Dofinansowanie: 338765

Dofinansowanie UE: 287950.25

Nazwa beneficjenta: „MERKURION” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5291721326

Kod pocztowy: 05-827

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-061/11-03 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-061/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 751500

Wydatki kwalifikowalne: 751500

Dofinansowanie: 515250

Dofinansowanie UE: 437962.5

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka jawna

NIP beneficjenta: 6760011403

Kod pocztowy: 31-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.02.00-14-025/12-02 Wdrożenie systemu typu B2B automatyzującego procesy biznesowe i poprawiającego relacje z klientami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-025/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu typu B2B automatyzującego procesy biznesowe i poprawiającego relacje z klientami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 469000

Wydatki kwalifikowalne: 469000

Dofinansowanie: 234500

Dofinansowanie UE: 199325

Nazwa beneficjenta: Neuron Agencja Public Relations Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213185894

Kod pocztowy: 02-605

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-14-097/10-02 Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B prowadzącego do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej Outcom -Partnerzy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-097/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B prowadzącego do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej Outcom -Partnerzy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3300842

Wydatki kwalifikowalne: 2706050

Dofinansowanie: 1351702.5

Dofinansowanie UE: 1148947.12

Nazwa beneficjenta: OUTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZOMĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010064293

Kod pocztowy: 00-444

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013rzeka i stan w brazylii, bg umcs logowanie, zaliczka krzyzowka, matematyka klasa5, sztuka apollińska i dionizyjska, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, polityka rachunkowości definicja, mięsień podgrzebieniowy, olx zwrot towaru niezgodnego z opisem, wellbeing w organizacji, filmy młodzieżowe 2018, regionie, 22 534 00 00, rachoń, wmsp…