Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-096/09-04 Wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW

POIG.08.02.00-14-096/09-04 Wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-096/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1058687.6

Wydatki kwalifikowalne: 903697.6

Dofinansowanie: 451117.96

Dofinansowanie UE: 383450.26

Nazwa beneficjenta: SYSTEM REWIDENT Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5261036755

Kod pocztowy: 02-528

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


POIG.08.02.00-14-095/11-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej wymiany informacji B2B pomiędzy partnerami Partner Opony Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-095/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej wymiany informacji B2B pomiędzy partnerami Partner Opony Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1338200

Wydatki kwalifikowalne: 1338200

Dofinansowanie: 668000

Dofinansowanie UE: 567800

Nazwa beneficjenta: PARTNER OPONY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213219541

Kod pocztowy: 01-756

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.08.02.00-12-213/12-00 Wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B wspierającego procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osobowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-213/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B wspierającego procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osobowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 404800

Wydatki kwalifikowalne: 404800

Dofinansowanie: 203100

Dofinansowanie UE: 172635

Nazwa beneficjenta: Radio Taxi Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6751160523

Kod pocztowy: 31-711

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-14-062/13-01 Budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-062/13-01

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4391000

Wydatki kwalifikowalne: 4391000

Dofinansowanie: 2468150

Dofinansowanie UE: 2097927.5

Nazwa beneficjenta: Competency Institute Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512314166

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-02-096/14-01 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą HR Work Force Sp. z o.o.. a jej partnerami biznesowymi szansą na dalszy. dynamiczny rozwój firmy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-096/14-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą HR Work Force Sp. z o.o.. a jej partnerami biznesowymi szansą na dalszy. dynamiczny rozwój firmy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 314200

Wydatki kwalifikowalne: 309200

Dofinansowanie: 216440

Dofinansowanie UE: 183974

Nazwa beneficjenta: HR WORK FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8971762768

Kod pocztowy: 50-155

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015ii lo w zamościu, go to brand wyniki, 19 października 2017, teatralizacja życia, aktualne godło polski, pan i pan kiler cały film online, krs-wk, zamówie, rpa godło, julia patorska, rodzaje przekładni zębatych, arcop, fixes, ubezpieczenie zdrowotne pzu tabela, spore śmieszne i straszne chomikuj, visual basic microsoft, memy pechowy brian, zieba, retrogenia, rezygnacja ze studiów, lambro streszczenie, stawki amortyzacyjne…