Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-091/14-00 Automatyzacja współpracy z dostawcami i podwykonawcami prac montażowych poprzez system B2B.

POIG.08.02.00-14-091/14-00 Automatyzacja współpracy z dostawcami i podwykonawcami prac montażowych poprzez system B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-091/14-00

Tytuł projektu: Automatyzacja współpracy z dostawcami i podwykonawcami prac montażowych poprzez system B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 321980

Wydatki kwalifikowalne: 321980

Dofinansowanie: 225386

Dofinansowanie UE: 191578.1

Nazwa beneficjenta: SOLARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5223004569

Kod pocztowy: 01-377

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-085/09-02 Automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-085/09-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 646750

Wydatki kwalifikowalne: 646750

Dofinansowanie: 344427.5

Dofinansowanie UE: 292763.37

Nazwa beneficjenta: MAXON Nieruchomości Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252119890

Kod pocztowy: 01-042

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.02.00-06-045/12-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-045/12-00

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy

Wartość ogółem: 504930

Wydatki kwalifikowalne: 504930

Dofinansowanie: 345626

Dofinansowanie UE: 293782.1

Nazwa beneficjenta: Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno – Handlowy

NIP beneficjenta: 7160003040

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Klikawa Leśna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013


POIG.08.02.00-14-050/10-01 Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w formie elektronicznej z odbiorcami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-050/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w formie elektronicznej z odbiorcami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 609410

Wydatki kwalifikowalne: 609410

Dofinansowanie: 255878

Dofinansowanie UE: 217496.29

Nazwa beneficjenta: DRUKARNIA PERFEKT SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5222507682

Kod pocztowy: 01-303

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011data rozpoczęcia działalności, baza usług rozwojowych jak uzyskać dofinansowanie, wlodzimierz rakowski, ewolucja rodziny na przestrzeni wieków, rozwój firmy, naruszenie nietykalności cielesnej kk, list do patrona szkoły, erp7, biuro pracy koszalin, rocco spencer, sztuka kochania. historia michaliny wisłockiej download, joanna sitko, gaz do produkcji kwasu solnego, festiwale muzyczne, zajęcia zdalne, kulistość ziemi, dzien pszczoly, rzecznik…