HABDZIN,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

POIG.08.02.00-14-090/11-01 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój DEMa Promotion Polska Sp.zo.o. i jej partnerów

POIG.08.02.00-14-090/11-01 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój DEMa Promotion Polska Sp.zo.o. i jej partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-090/11-01

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój DEMa Promotion Polska Sp.zo.o. i jej partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 320000

Wydatki kwalifikowalne: 320000

Dofinansowanie: 142200

Dofinansowanie UE: 120870

Nazwa beneficjenta: DEMA PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1230673335

Kod pocztowy: 05-520

Miejscowość: HABDZIN

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/22/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-14-034/09-06 Elektroniczny proces wymiany informacji – stworzenie innowacyjnej aplikacji w Mediarun umożliwiającej dokonywanie rezerwacji powierzchni reklamowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-034/09-06

Tytuł projektu: Elektroniczny proces wymiany informacji – stworzenie innowacyjnej aplikacji w Mediarun umożliwiającej dokonywanie rezerwacji powierzchni reklamowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 488591.08

Wydatki kwalifikowalne: 488591.08

Dofinansowanie: 333454.91

Dofinansowanie UE: 283436.67

Nazwa beneficjenta: Mediarun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213407001

Kod pocztowy: 02-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-14-065/14-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji współpracy z dostawcami i odbiorcami w zakresie sprzedażowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-065/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji współpracy z dostawcami i odbiorcami w zakresie sprzedażowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 276000

Wydatki kwalifikowalne: 276000

Dofinansowanie: 193200

Dofinansowanie UE: 164220

Nazwa beneficjenta: F.H. REDOM COSMETICS. PERFUMERIA URODA.PERFUMERIA 13 PERFUMY 13.PL. EVITA JACHT. SAILING & YACHTING – ERWIN JAKUBASZEK

NIP beneficjenta: 5251011245

Kod pocztowy: 01-756

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-12-030/10-03 Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-030/10-03

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1394216

Wydatki kwalifikowalne: 1142800

Dofinansowanie: 799960

Dofinansowanie UE: 679966

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowa Dorapol Domagała Skwara Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6780103410

Kod pocztowy: 31-766

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-12-053/09-02 Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-053/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Czernichów

Wartość ogółem: 194130

Wydatki kwalifikowalne: 194130

Dofinansowanie: 113889.35

Dofinansowanie UE: 96805.94

Nazwa beneficjenta: Marabut Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6771013357

Kod pocztowy: 32-070

Miejscowość: Czernichów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.02.00-14-051/10-05 Automatyzacja procesów zlecenia i realizacji tlumaczeń językowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-051/10-05

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów zlecenia i realizacji tlumaczeń językowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 808200

Wydatki kwalifikowalne: 808200

Dofinansowanie: 404175

Dofinansowanie UE: 343548.75

Nazwa beneficjenta: Lacrosse Language Consultancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

NIP beneficjenta: 5252359996

Kod pocztowy: 00-526

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.02.00-14-010/08-02 Automatyzacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę KARLEN poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-010/08-02

Tytuł projektu: Automatyzacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę KARLEN poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 780519.4

Wydatki kwalifikowalne: 639770

Dofinansowanie: 319885

Dofinansowanie UE: 271902.25

Nazwa beneficjenta: „KARLEN” spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

NIP beneficjenta: 7591355039

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010język polski renesans, matematyka. od podstaw do elementów matematyki wyższej pdf, ustawowe znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń w tablicach, potwierdzenie przekazania pieniędzy wzór, baran rozpłodowy, zakładanie firmy w polsce, zielona wyspa, prostokąt ma boki długości 5cm i 8cm zapisz w postaci równań następujące problemy, dystrybuanta rozkładu wykładniczego, trygonometria zadania maturalne poziom podstawowy pdf, rynek lokalny, baza usług rozwojowych, plan zajęć umcs ekonomiczny, czynniki, kredyt na otwarcie firmy, 590, www.e-kierowca.pl/faq, jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego 2018 kalkulator…