Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-086/14-03 Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B do zarządzania i automatyzacji procesów w agencji marketingowej Helios

POIG.08.02.00-14-086/14-03 Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B do zarządzania i automatyzacji procesów w agencji marketingowej Helios

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-086/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B do zarządzania i automatyzacji procesów w agencji marketingowej Helios

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 550900

Wydatki kwalifikowalne: 550900

Dofinansowanie: 275450

Dofinansowanie UE: 234132.5

Nazwa beneficjenta: HELIOS GROUP Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 7010599290

Kod pocztowy: 02-013

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-017/08-04 Wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B przez firmę PRAXIS S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-017/08-04

Tytuł projektu: Wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B przez firmę PRAXIS S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4144800

Wydatki kwalifikowalne: 3454000

Dofinansowanie: 1693900

Dofinansowanie UE: 1439815

Nazwa beneficjenta: PRAXIS Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5271004248

Kod pocztowy: 02-235

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/20/2010


POIG.08.02.00-14-035/13-04 Optymalizacja procesów obsługi sprzedażowej partnerów odbiorców w firmie POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-035/13-04

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów obsługi sprzedażowej partnerów odbiorców w firmie POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 81304.64

Wydatki kwalifikowalne: 81304.64

Dofinansowanie: 56913.25

Dofinansowanie UE: 48376.26

Nazwa beneficjenta: POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1182084717

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015wizjonerskie organizacje, zarzutami, złożenie odpowiedzi na pozew na rozprawie, chemia zespół, dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, pov ray gotowe kody, szkolenia nowy sącz, mikroprzedsiębiorca przykład, maja walczuk, zespół delbrucka, urządzenie ograniczające zużycie prądu, umiem, zasilek, pożyczka 10 tys, ba', orlowski, word suwałki egzaminatorzy, odmiana węgla, smoleń, stypendium socjalne…