Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-085/10-03 Opracowanie Katalogu Produktów ABW wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem ABW a systemami Partnerów-Producentów

POIG.08.02.00-14-085/10-03 Opracowanie Katalogu Produktów ABW wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem ABW a systemami Partnerów-Producentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-085/10-03

Tytuł projektu: Opracowanie Katalogu Produktów ABW wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem ABW a systemami Partnerów-Producentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1238000

Wydatki kwalifikowalne: 1238000

Dofinansowanie: 619000

Dofinansowanie UE: 526150

Nazwa beneficjenta: ABW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252092122

Kod pocztowy: 00-002

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/4/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.08.02.00-14-078/13-03 Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firmą Pz Media. a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/13-03

Tytuł projektu: Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firmą Pz Media. a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 232000

Wydatki kwalifikowalne: 232000

Dofinansowanie: 162400

Dofinansowanie UE: 138040

Nazwa beneficjenta: Piotr Żejmo PZ-MEDIA

NIP beneficjenta: 7962855501

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-046/12-02 Wdrożenie Zintegrowanej Platformy Konsolidacji i Wymiany Danych Hotelowych w Spółce eSKY.pl S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-046/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanej Platformy Konsolidacji i Wymiany Danych Hotelowych w Spółce eSKY.pl S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 824690

Wydatki kwalifikowalne: 824690

Dofinansowanie: 339976

Dofinansowanie UE: 288979.6

Nazwa beneficjenta: ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9481987199

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013marketing szkolenie, kurs na koparke szczecin, grecka muza astronomii krzyżówka, świat emocji gazeta, podatki gov generator, politechnika lubelska kierunki, program kształcenia pł, cyfrowa 6 szczecin, przyczyna dużego udziału energii wytwarzanej w austriackich elektrowniach wodnych, mapa stronie śląskie, kroński, jade zabiorę, spór międzynarodowy, wyżej wymieniony w/w, triss osielsko…