Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-084/14-02 Wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wymianę danych oraz procesy biznesowe B2B w zakresie usług finansowych.

POIG.08.02.00-14-084/14-02 Wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wymianę danych oraz procesy biznesowe B2B w zakresie usług finansowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-084/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wymianę danych oraz procesy biznesowe B2B w zakresie usług finansowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 451250

Wydatki kwalifikowalne: 451250

Dofinansowanie: 315875

Dofinansowanie UE: 268493.75

Nazwa beneficjenta: FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7010228263

Kod pocztowy: 02-304

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-083/13-04 Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą COMECO S.A. a partnerami handlowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-083/13-04

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą COMECO S.A. a partnerami handlowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 424800

Wydatki kwalifikowalne: 424800

Dofinansowanie: 297360

Dofinansowanie UE: 252756

Nazwa beneficjenta: Comeco Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7743196808

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-06-011/11-00 Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-011/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 194450

Wydatki kwalifikowalne: 194450

Dofinansowanie: 109754.64

Dofinansowanie UE: 93291.44

Nazwa beneficjenta: CENTROFARB SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5631848512

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-009/08-04 System Integracji Informatycznej ELMEGA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-009/08-04

Tytuł projektu: System Integracji Informatycznej ELMEGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 34471.93

Wydatki kwalifikowalne: 28196.67

Dofinansowanie: 15438.33

Dofinansowanie UE: 13122.58

Nazwa beneficjenta: Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5242489740

Kod pocztowy: 03-237

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-12-213/12-00 Wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B wspierającego procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osobowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-213/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B wspierającego procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osobowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 404800

Wydatki kwalifikowalne: 404800

Dofinansowanie: 203100

Dofinansowanie UE: 172635

Nazwa beneficjenta: Radio Taxi Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6751160523

Kod pocztowy: 31-711

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-14-054/13-05 Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego w e-Telko Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z dostawcami i odbiorcami ruchu telekomunikacyjnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-054/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego w e-Telko Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z dostawcami i odbiorcami ruchu telekomunikacyjnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce

Gmina: M. Siedlce

Wartość ogółem: 1619760

Wydatki kwalifikowalne: 1619760

Dofinansowanie: 660419

Dofinansowanie UE: 561356.15

Nazwa beneficjenta: Tele-Equipment Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7811705904

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015racławicka 23 chorzów, dbeasynet, opisz zmiany które przyniosła rewolucja francji i europie, marzec 2020, pomoc dla mikroprzedsiębiorstw koronawirus, martyna kupczyk wiek, 29.04, oświadczenie o dochodach 500+, prawo łódź rekrutacja, szkoła języków obcych profi-lingua, siła ciężkości wzór, wnuczek umcs, rozwój techniki, skłony boczne, sprawdzanie przecinkow, wozniak umcs, google covid…