Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Raszyn

POIG.08.02.00-14-083/10-01 Wdrożenie systemu informatycznego typu B2B integrującego firmę Alfa-Net Rachunkowość dla MSP Leszek Rąpała z partnerami uczestniczącymi w Projekcie.

POIG.08.02.00-14-083/10-01 Wdrożenie systemu informatycznego typu B2B integrującego firmę Alfa-Net Rachunkowość dla MSP Leszek Rąpała z partnerami uczestniczącymi w Projekcie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-083/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego typu B2B integrującego firmę Alfa-Net Rachunkowość dla MSP Leszek Rąpała z partnerami uczestniczącymi w Projekcie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 408400

Wydatki kwalifikowalne: 396400

Dofinansowanie: 198200

Dofinansowanie UE: 168470

Nazwa beneficjenta: Alfa-Net Rachunkowość dla MSP Leszek Rąpała

NIP beneficjenta: 5221897008

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Raszyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-12-038/08-04 Budowa rozproszonego systemu CRM w zakresie dystrybucji systemu bezpieczeństwa użytkowników mobilnych LabMSF Platform – Mobile Secure Family

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-038/08-04

Tytuł projektu: Budowa rozproszonego systemu CRM w zakresie dystrybucji systemu bezpieczeństwa użytkowników mobilnych LabMSF Platform – Mobile Secure Family

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 976000

Wydatki kwalifikowalne: 800000

Dofinansowanie: 560000

Dofinansowanie UE: 476000

Nazwa beneficjenta: Laboratorium MSF Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272530329

Kod pocztowy: 01-402

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.08.02.00-14-047/12-02 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę Kliniki Lek-Med z jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-047/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę Kliniki Lek-Med z jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 569720.5

Wydatki kwalifikowalne: 569220.5

Dofinansowanie: 283635.24

Dofinansowanie UE: 241089.95

Nazwa beneficjenta: Klinika Lek-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5270202041

Kod pocztowy: 01-389

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-08-010/11-04 Nowe rozwiązania w audiologii dzięki wykorzystaniu Platform B2B w firmie Forte.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-010/11-04

Tytuł projektu: Nowe rozwiązania w audiologii dzięki wykorzystaniu Platform B2B w firmie Forte.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 17186.98

Wydatki kwalifikowalne: 17186.98

Dofinansowanie: 11721.72

Dofinansowanie UE: 9963.46

Nazwa beneficjenta: „FORTE- NOWOCZESNE PROTEZOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY- SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

NIP beneficjenta: 9730716230

Kod pocztowy: 65-119

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-14-028/14-03 Energetyczne Internetowe Centrum Obrotu (EICO). tj. Platforma Elektronicznego Obrotu Nośnikami Energii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-028/14-03

Tytuł projektu: Energetyczne Internetowe Centrum Obrotu (EICO). tj. Platforma Elektronicznego Obrotu Nośnikami Energii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 832800

Wydatki kwalifikowalne: 832800

Dofinansowanie: 582960

Dofinansowanie UE: 495516

Nazwa beneficjenta: EICO SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 7010333221

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-212/12-03 Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych. towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-212/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych. towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 381050

Wydatki kwalifikowalne: 381050

Dofinansowanie: 228630

Dofinansowanie UE: 194335.5

Nazwa beneficjenta: Elektrotermia Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

NIP beneficjenta: 6811782198

Kod pocztowy: 31-214

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015malzenstwa homoseksualne, akademia wsb, trioleinian glicerolu, w jakich państwach jest koronawirus, opis faktury na odwrocie, lash filler, państwa nieuznawane, bartoszka, małolatki, projekt drogi, agencja rozwoju regionalnego, pawłowicz youtube, umcs politologia, collegium da vinci poznań…