Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-081/10-02 Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

POIG.08.02.00-14-081/10-02 Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-081/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1866722

Wydatki kwalifikowalne: 1530100

Dofinansowanie: 765050

Dofinansowanie UE: 650292.5

Nazwa beneficjenta: SoftProdukt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5220003807

Kod pocztowy: 00-775

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/1/2013


POIG.08.02.00-14-043/13-05 Wdrożenie systemu B2B w celu optymalizacji współpracy z odbiorcami w obszarze sprzedażowym oraz rozliczeniowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-043/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu optymalizacji współpracy z odbiorcami w obszarze sprzedażowym oraz rozliczeniowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1019265

Wydatki kwalifikowalne: 1019265

Dofinansowanie: 713485.5

Dofinansowanie UE: 606462.67

Nazwa beneficjenta: „PM SPORT. P. LEWANDOWSKI I M. WOJTIUK. SPÓŁKA JAWNA.”

NIP beneficjenta: 5221002164

Kod pocztowy: 02-146

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-081/10-02 Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-081/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji procesów biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1866722

Wydatki kwalifikowalne: 1530100

Dofinansowanie: 765050

Dofinansowanie UE: 650292.5

Nazwa beneficjenta: SoftProdukt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5220003807

Kod pocztowy: 00-775

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/1/2013


POIG.08.02.00-06-028/14-03 Wdrożenie internetowego systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług szkoleniowo-doradczych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-028/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług szkoleniowo-doradczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 997400

Wydatki kwalifikowalne: 990400

Dofinansowanie: 689680

Dofinansowanie UE: 586228

Nazwa beneficjenta: 4IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9462644104

Kod pocztowy: 20-218

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-14-036/13-05 Wdrożenie platformy współpracy i zarządzania łańcuchem dostaw w sprzedaży wysyłkowej i hurtowej artykułów ogrodniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-036/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy współpracy i zarządzania łańcuchem dostaw w sprzedaży wysyłkowej i hurtowej artykułów ogrodniczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 2189490

Wydatki kwalifikowalne: 2189490

Dofinansowanie: 1464043

Dofinansowanie UE: 1244436.55

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „FLOREXPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5260201123

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Jawczyce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015klomby w ogrodzie galeria, sondaże przedwyborcze wrzesień 2019, zabronione, lo nr 5 opole, komisariat policji w bychawie, zdanowska, dom wiedzy, budowa enzymu, ile jest plci, wzór umowy partnerskiej, numerowanie slajdów powerpoint, w procesie parowego reformingu metanu, art 20 ust 1 ustawy o podatku dochodowym pit 11, unia europejska waluta, kulenie, prodromus, covid-19 świat, nip unijny weryfikacja, parp wyniki naboru, oblicz ile kilogramów żelaza otrzymano w wyniku reakcji 288 kg tlenku żelaza 2 z węglem, puławska lublin, praca allianz…