Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-079/11-06 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KALMAR i partnerami biznesowymi

POIG.08.02.00-14-079/11-06 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KALMAR i partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-079/11-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KALMAR i partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 104868.56

Wydatki kwalifikowalne: 104868.56

Dofinansowanie: 52434.28

Dofinansowanie UE: 44569.14

Nazwa beneficjenta: „Kalmar” Robert Kreczmański

NIP beneficjenta: 5210400949

Kod pocztowy: 00-716

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/6/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-14-066/14-02 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wytwarzanie aplikacji mobilnych oraz procesy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-066/14-02

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie systemu informatycznego automatyzującego wytwarzanie aplikacji mobilnych oraz procesy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1041700

Wydatki kwalifikowalne: 1041700

Dofinansowanie: 533975

Dofinansowanie UE: 453878.75

Nazwa beneficjenta: PAWEŁ DŁUGOSZ INETIUM

NIP beneficjenta: 9591594408

Kod pocztowy: 05-831

Miejscowość: Młochów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-050/10-01 Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w formie elektronicznej z odbiorcami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-050/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w formie elektronicznej z odbiorcami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 609410

Wydatki kwalifikowalne: 609410

Dofinansowanie: 255878

Dofinansowanie UE: 217496.29

Nazwa beneficjenta: DRUKARNIA PERFEKT SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5222507682

Kod pocztowy: 01-303

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.02.00-14-032/11-01 Zakup i wdrożenie systemu B2B do automatycznej wymiany danych pomiędzy R2G Polska sp. z o.o. a partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-032/11-01

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie systemu B2B do automatycznej wymiany danych pomiędzy R2G Polska sp. z o.o. a partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1200800

Wydatki kwalifikowalne: 1192800

Dofinansowanie: 596400

Dofinansowanie UE: 506940

Nazwa beneficjenta: R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010194877

Kod pocztowy: 02-022

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013polskie stowarzyszenie rozwoju sterylizacji i dezynfekcji medycznej, teksta, kalkulator delegacji zagranicznej, podkreśl w tekście jedną linią podmioty a dwiema liniami orzeczenia określ ich rodzaje, komparycja, zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań, przepływność, ustawa sukcesyjna, sztuka nowoczesna przykłady, upał w polsce, stambuł zwiedzanie, centrum rozwoju i edukacji katowice, umcs wydział ekonomiczny, biotechnologia umcs, bujak umcs, sars-cov-2, wierzytelność wymagalna, maes, krs sprawozdanie finansowe wgląd, wykorzystali, anna guz, fokstrot filmweb…