Grodzisk Mazowiecki,  Mazowieckie,  Powiat grodziski

POIG.08.02.00-14-078/14-01 Implementacja zaawansowanego systemu typu B2B w firmie „Merkurion” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.

POIG.08.02.00-14-078/14-01 Implementacja zaawansowanego systemu typu B2B w firmie „Merkurion” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/14-01

Tytuł projektu: Implementacja zaawansowanego systemu typu B2B w firmie „Merkurion” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Żyrardów

Wartość ogółem: 483950

Wydatki kwalifikowalne: 483950

Dofinansowanie: 338765

Dofinansowanie UE: 287950.25

Nazwa beneficjenta: „MERKURION” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5291721326

Kod pocztowy: 05-827

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-025/12-02 Wdrożenie systemu typu B2B automatyzującego procesy biznesowe i poprawiającego relacje z klientami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-025/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu typu B2B automatyzującego procesy biznesowe i poprawiającego relacje z klientami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 469000

Wydatki kwalifikowalne: 469000

Dofinansowanie: 234500

Dofinansowanie UE: 199325

Nazwa beneficjenta: Neuron Agencja Public Relations Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213185894

Kod pocztowy: 02-605

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-14-060/13-07 Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B opartej o wzajemną. automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-060/13-07

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B opartej o wzajemną. automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3507000

Wydatki kwalifikowalne: 3366000

Dofinansowanie: 1685800

Dofinansowanie UE: 1432930

Nazwa beneficjenta: Phoenix Enterprise Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010337348

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015zastosowanie łożysk tocznych, dolnyslask.pl, edyta charzyńska, umcs wpia, korzystać z usług po angielsku, inaczej natomiast, konferencje prawo, yusos, istotne info, asia mazur, epidemia-koronawirus.pl, azs umcs lublin, dorota jest cztery razy starsza od maćka za dwa lata będzie od niego trzy razy starsza, włosy farmerskie msp, bezrobocie w polsce 2019, gier centrum, baza usług rozwojowych podlaskie…