Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-078/12-01 Wdrożenie systemu informatycznego B2B umożliwiającego automatyzację procesów rozwoju oraz serwisowania oprogramowania w przedsiębiorstwie ITMAGINATION Sp. z o.o.

POIG.08.02.00-14-078/12-01 Wdrożenie systemu informatycznego B2B umożliwiającego automatyzację procesów rozwoju oraz serwisowania oprogramowania w przedsiębiorstwie ITMAGINATION Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego B2B umożliwiającego automatyzację procesów rozwoju oraz serwisowania oprogramowania w przedsiębiorstwie ITMAGINATION Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1191500

Wydatki kwalifikowalne: 1191500

Dofinansowanie: 595750

Dofinansowanie UE: 506387.5

Nazwa beneficjenta: ITMAGINATION Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272587128

Kod pocztowy: 00-805

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/23/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-12-134/14-02 Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-134/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 597066.6

Wydatki kwalifikowalne: 597066.6

Dofinansowanie: 413341.5

Dofinansowanie UE: 351340.27

Nazwa beneficjenta: AESTHETICA DERMADENT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9452075811

Kod pocztowy: 31-315

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-073/11-00 Wdrożenie systemu integrującego procesy obsługi zamówień i magazynowe Wnioskodawcy i Partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-073/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu integrującego procesy obsługi zamówień i magazynowe Wnioskodawcy i Partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 660000

Wydatki kwalifikowalne: 660000

Dofinansowanie: 330000

Dofinansowanie UE: 280500

Nazwa beneficjenta: METRO PIOTR KUŚMIERKIEWICZ

NIP beneficjenta: 5251889640

Kod pocztowy: 01-555

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011standard obsługi klienta, wirtualna giełda, rekord si, ustawa o vat 2020, sofia tekst fonetycznie, ludmiła, praca magisterska fizjoterapia przykład, focus lublin, wskaźniki mikroekonomiczne, rozporządzenie w sprawie diet, kurs angielskiego częstochowa, www.centralna baza ofert pracy, html img, awf bp wu, value for money, macierzyński 2014, willa koepkego, cechy słowian…