Duchnów,  Mazowieckie,  Powiat otwocki

POIG.08.02.00-14-078/10-03 Wprowadzenie systemu B2B do realizacji procesów z kontrahentami (sprzedaż. zaopatrzenie. magazyn) w formie elektronicznej innowacją procesową w DAX Cosmetics sp. z o.o.

POIG.08.02.00-14-078/10-03 Wprowadzenie systemu B2B do realizacji procesów z kontrahentami (sprzedaż. zaopatrzenie. magazyn) w formie elektronicznej innowacją procesową w DAX Cosmetics sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-078/10-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie systemu B2B do realizacji procesów z kontrahentami (sprzedaż. zaopatrzenie. magazyn) w formie elektronicznej innowacją procesową w DAX Cosmetics sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Wiązowna

Wartość ogółem: 834800

Wydatki kwalifikowalne: 834800

Dofinansowanie: 378125

Dofinansowanie UE: 321406.25

Nazwa beneficjenta: DAX Cosmetics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5321708188

Kod pocztowy: 05-462

Miejscowość: Duchnów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.08.02.00-12-154/14-01 Internetowy system B2B w modelu SaaS. automatyzujący procesy marketingowe w oparciu o wielkoskalową analizę danych o aktywności klientów (BigData)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-154/14-01

Tytuł projektu: Internetowy system B2B w modelu SaaS. automatyzujący procesy marketingowe w oparciu o wielkoskalową analizę danych o aktywności klientów (BigData)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 671040

Wydatki kwalifikowalne: 671040

Dofinansowanie: 469728

Dofinansowanie UE: 399268.8

Nazwa beneficjenta: CONNECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762458551

Kod pocztowy: 31-429

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-12-134/14-02 Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-134/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 597066.6

Wydatki kwalifikowalne: 597066.6

Dofinansowanie: 413341.5

Dofinansowanie UE: 351340.27

Nazwa beneficjenta: AESTHETICA DERMADENT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9452075811

Kod pocztowy: 31-315

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-040/14-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-040/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 833000

Wydatki kwalifikowalne: 833000

Dofinansowanie: 583100

Dofinansowanie UE: 495635

Nazwa beneficjenta: CONCEPT PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213420444

Kod pocztowy: 02-681

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015festiwal animacji, lo nr 3 opole, poir parp, jak wygląda aneks do świadectwa maturalnego, oświadczenie o adresie do doręczeń wzór krs, traple konarski, amerykański renifer krzyżówka, umowa o dzieło przepisy, zwierze, zasady controllingu, pniak dawniej, dotacja na działalność pozarolniczą, pytanie prejudycjalne przykład, przerobienie karty sim na nano, redakcja książki, the call, plan budowy dróg 2017, policeman tekstowo…