Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-076/10-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych w firmie Fano

POIG.08.02.00-14-076/10-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych w firmie Fano

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-076/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych w firmie Fano

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 647536.47

Wydatki kwalifikowalne: 636243.47

Dofinansowanie: 318121.73

Dofinansowanie UE: 270403.47

Nazwa beneficjenta: Fano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242405163

Kod pocztowy: 03-687

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.02.00-14-052/13-03 Automatyzacja procesów biznesowych w formie Forum Rachunkowości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-052/13-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w formie Forum Rachunkowości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 972900

Wydatki kwalifikowalne: 972900

Dofinansowanie: 681030

Dofinansowanie UE: 578875.5

Nazwa beneficjenta: Forum Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252236638

Kod pocztowy: 03-310

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-12-104/13-04 Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-104/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 688407.32

Wydatki kwalifikowalne: 688407.32

Dofinansowanie: 481885.12

Dofinansowanie UE: 409602.35

Nazwa beneficjenta: Bartłomiej Juszczyk Grupa Adweb

NIP beneficjenta: 6782209532

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/15/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-068/12-02 Wdrożenie systemu ERP klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-068/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu ERP klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 850000

Wydatki kwalifikowalne: 850000

Dofinansowanie: 425000

Dofinansowanie UE: 361250

Nazwa beneficjenta: ALEJASAMOCHODOWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5222993300

Kod pocztowy: 02-267

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-033/13-03 Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów księgowych. kadrowych oraz finansowych realizowanych we współpracy z partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-033/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów księgowych. kadrowych oraz finansowych realizowanych we współpracy z partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 345300

Wydatki kwalifikowalne: 345300

Dofinansowanie: 241710

Dofinansowanie UE: 205453.5

Nazwa beneficjenta: AVALON INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 8133609460

Kod pocztowy: 04-378

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-12-007/14-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-007/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat dąbrowski

Gmina: Szczucin

Wartość ogółem: 72197.28

Wydatki kwalifikowalne: 72197.28

Dofinansowanie: 50538.1

Dofinansowanie UE: 42957.38

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE KRAK-OLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6790084565

Kod pocztowy: 30-551

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-14-050/14-03 Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B zwiększającego efektywność procesów biznesowych realizowanych w branży budowlanej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-050/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B zwiększającego efektywność procesów biznesowych realizowanych w branży budowlanej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1733500

Wydatki kwalifikowalne: 1733500

Dofinansowanie: 866750

Dofinansowanie UE: 736737.5

Nazwa beneficjenta: VIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512326407

Kod pocztowy: 03-578

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-035/13-04 Optymalizacja procesów obsługi sprzedażowej partnerów odbiorców w firmie POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-035/13-04

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów obsługi sprzedażowej partnerów odbiorców w firmie POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 162609.29

Wydatki kwalifikowalne: 162609.29

Dofinansowanie: 113826.5

Dofinansowanie UE: 96752.52

Nazwa beneficjenta: POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1182084717

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015admission fee, miecze, icbc polska, wyższa szkoła demokracji, biznes odpowiedzialny społecznie, zwinne zarządzanie projektami, ludmiła, microsoft konto, podwójnie, ewaluacja pracowników, kenbit, praktyki i staże, leon petrażycki, endzi piła, 18 gimnazjum lublin, ii us kielce, dni janowca 2018…