Mazowieckie,  Michałowice,  Powiat pruszkowski

POIG.08.02.00-14-073/13-02 Wdrożenie platformy B2B specjalistycznych technologii prac ziemnych w firmie KDM Dariusz Mazur

POIG.08.02.00-14-073/13-02 Wdrożenie platformy B2B specjalistycznych technologii prac ziemnych w firmie KDM Dariusz Mazur

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-073/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B specjalistycznych technologii prac ziemnych w firmie KDM Dariusz Mazur

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 1108200

Wydatki kwalifikowalne: 1108200

Dofinansowanie: 775740

Dofinansowanie UE: 659379

Nazwa beneficjenta: ~KDM~ Dariusz Mazur

NIP beneficjenta: 6611691982

Kod pocztowy: 05-816

Miejscowość: Michałowice

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-046/14-00 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy biznesowe i organizacyjne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-046/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy biznesowe i organizacyjne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 450000

Wydatki kwalifikowalne: 450000

Dofinansowanie: 315000

Dofinansowanie UE: 267750

Nazwa beneficjenta: H&P WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7781415566

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-12-021/14-03 Wdrożenie systemu B2B. wspomagającego obsługę zamówień i rozliczania sprzedaży w firmie EQUIMED.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-021/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B. wspomagającego obsługę zamówień i rozliczania sprzedaży w firmie EQUIMED.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 534716.11

Wydatki kwalifikowalne: 534716.11

Dofinansowanie: 374301.27

Dofinansowanie UE: 318156.07

Nazwa beneficjenta: EQUIMED HOŁDA. LENK. TREMBECKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6760012897

Kod pocztowy: 31-202

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015www.centralna baza ofert pracy, tempo wzrostu pkb w polsce, bn, ogród botaniczny zielona góra, ochrona przeciwporażeniowa powyżej 1kv, premia regulaminowa, apokalips, onlin, próbkę roztworu nadtlenku wodoru poddano rozkładowi katalitycznemu, pierwszy bank centralny, podziękowanie za wieloletnią współpracę, pakiet euroatlantycki l, wskaźniki sprawności działania interpretacja, czerwiński rzeszów, obudź, założenie działalności gospodarczej koszty, 2 liceum zamość, co to znaczy mrr, chopin fryderyk…